• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
  • Telefon: 58 523 13 89
  • Fax: 58 523 13 89
  • E-mail: seatrade@univ.gda.pl

Udostępnij

Zapraszamy do wyboru specjalności prowadzonych przez ITiHM:
•BIZNES ELEKTRONICZNY
•MIĘDZYNARODOWA EKONOMIA MENEDŻERSKA - prowadzona we współpracy z Katedrą Makroekonomii
•MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT i HANDEL MORSKI

Instytut Transportu i Handlu Morskiego jest sukcesorem Instytutu Morskiego przy Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich działającym w czasie II wojny światowej, Wyższej Szkoły Handlu Morskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie z jej Wydziałem Morskim, które jeszcze przed powstaniem Uniwersytetu Gdańskiego realizowały ideę kształcenia kadr ekonomicznych dla przedsiębiorstw związanych z transportem i handlem morskim i dla całej szeroko rozumianej gospodarki morskiej.

Wśród wykładowców tych szkół - naszych poprzedniczek, byli tak zasłużeni dla rozwoju gospodarki polskiego Wybrzeża, jak: Stanisław Darski, Eugeniusz Kwiatkowski, Bolesław Kasprowicz, Tadeusz Ocioszyński i Tadeusz Łodykowski.

ITHiM swój tradycyjny profil kształcenia związany z transportem i handlem morskim zachował i rozwinął, dostosowując programy do obecnych potrzeb praktyki gospodarczej. Jednocześnie w ostatnich latach, wychodząc naprzeciw zmianom w gospodarce i na rynku pracy, działalność badawcza i dydaktyczna Instytutu poszerzyła się o nowe zagadnienia związane z gospodarką globalną i gospodarką elektroniczną. Znalazło to wyraz również w zmianie struktury ITHiM, w którym obecnie funkcjonują trzy zakłady:
•Zakład Handlu Morskiego
•Zakład Gospodarki Elektronicznej
•Zakład Gospodarki Globalnej

Oferta

Prowadzone w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego badania naukowe dotyczą:
•zagadnień ekonomicznych i organizacyjnych związanych z rozwojem i funkcjonowaniem sfery obrotów morskich, w szczególności handlu morskiego, żeglugi międzynarodowej i portów morskich;
•funkcjonowania rynku międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku transportowego, w warunkach gospodarki globalnej;
•ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem;
•gospodarki elektronicznej stanowiącej podstawę "nowej ekonomii" i społeczeństwa informacyjnego;
•turystyki morskiej i nadmorskiej;
•zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji społecznej.


Prace badawcze podejmowane są zarówno jako badania własne poszczególnych pracowników Instytutu, jak i badania zespołowe prowadzone pod auspicjami Komitetu Badań Naukowych oraz w ramach współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i innymi organizacjami i instytucjami.

Instytut Transportu i Handlu Morskiego UG utrzymuje kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju, takimi jak:
•Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
•Uniwersytet Szczeciński,
•Akademia Morska w Gdyni,
•Akademia Morska w Szczecinie,
•Politechnika Gdańska,
•Instytut Morski w Gdańsku

oraz zagranicznymi:
•University of Antwerp (RUCA),
•University of Rostock,
•University of Plymouth,
•University of Turku,
•Dokuz Eylül University,
•University of Rijeka,
•Baltic State Academy of the Fishing Fleet.Pracownicy Instytutu są członkami lub współpracują z takimi organizacjami i towarzystwami naukowymi jak:
•Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
•Towarzystwo Ekonomistów Polskich,
•Gdańskie Towarzystwo Naukowe,
•Gdańska Izba Gospodarcza,
•Krajowa Izba Gospodarcza,
•Związek Miast i Gmin Morskich,
•Samorządy terytorialne.

Opis dodatkowy

instytut, Instytut Transportu i Handlu Morskiego

Dziękujemy za wysłane grafiki.