• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-231 Gdańsk, Fiszera 14
  • Telefon: (+48) 58 3460 881
  • Fax: (+48) 58 3416 144

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Urzędy, Instytucje Urzędy morskie Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk


Oferta

Instytut oferuje swoje usługi badawcze, projektowe, obliczeniowe, w zakresie ekspertyz technicznych, a także budowę urządzeń technicznych i unikalnej aparatury dla różnych działów gospodarki, jak podaje poniższe zestawienie:

■ Produkcja i użytkowanie maszyn cieplnych i urządzeń energetycznych
■opracowanie komputerowego systemu zbierania informacji o pracy turbin i kotłów
■obliczenia konstrukcyjne i optymalizacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych programów na maszyny cyfrowe, a także modernizacja:
◦obiegów cieplnych siłowni energetycznych
◦kotłów parowych
◦układów łopatkowych maszyn przepływowych
◦łożysk ślizgowych

■diagnostyka kotłów i turbin, a także nastawianie charakterystyk i optymalizacja układów automatycznej regulacji turbozespołów parowych w elektrowniach zawodowych i przemysłowych
■analiza stanów dynamicznych układów łopatkowych i wirników maszyn przepływowych
■porady, opinie i ekspertyzy dotyczące:
◦turbin parowych
◦sprężarek i wentylatorów osiowych i promieniowych
◦przekładni zębatych
◦elementów maszyn, np. łożysk ślizgowych
◦wymienników ciepła


■ Produkcja i użytkowanie maszyn i urządzeń hydraulicznych
■wykonywanie dokumentacji technicznej:
◦turbin wodnych małej mocy
◦sprzęgieł hydrokinetycznych
■diagnostyka techniczna:
◦pomp
◦turbin wodnych i układów ich automatycznej regulacji

■ocena odporności kawitacyjnej tworzyw konstrukcyjnych
■opinie, ekspertyzy i doradztwo dotyczące:
◦budowy i modernizacji elektrowni wodnych
◦turbin wodnych i maszyn odwracalnych
◦pomp wirowych
◦sprzęgieł hydrokinetycznych
◦hamulców wodnych


■ Przemysł okrętowy
■projektowanie i określenie charakterystyk hydrodynamicznych śrub i śrubowych układów napędnych oraz pędników specjalnych, w tym wiatrowych w oparciu o nowoczesne programy komputerowe,
■badania eksperymentalne pędników okrętowych w tunelu kawitacyjnym lub aerodynamicznym,
■produkcja jednostkowa lub małoseryjna wysokosprawnych śrub napędowych do jednostek specjalnych o średnicy maksymalnej do około 300 mm,
■specjalistyczne porady, analizy, opinie i ekspertyzy w zakresie śrub okrętowych i innych pędników oraz wzajemnego oddziaływania kadłuba statku i pędnika.


■ Gospodarka cieplna i komunalna
■projektowanie:
◦układów wykorzystania ciepła odpadowego z różnych procesów technologicznych
◦nagrzewnic i nawilżaczy dla celów klimatyzacyjnych
◦urządzeń do wykorzystania energii słonecznej
■obliczenia optymalizacyjne obiegów cieplnych
■badania eksperymentalne nagrzewnic i nawilżaczy celem określenia ich charakterystyk
■doradztwo, analizy, opinie i ekspertyzy w zakresie:
◦wymienników ciepła: wodnych, parowych i innych
◦instalacji rurociągów
◦zużycia energii cieplnej i rozliczeń kosztów
◦projektowania i optymalizacji urządzeń do magnetycznego uzdatniania wody


■ Zagadnienia ogólnotechniczne i technobiologiczne
■opracowanie technologii, konstrukcji oprzyrządowania technologicznego i pomoc przy wdrażaniu i wytwarzaniu seryjnym wielowarstwowych, cienkościennych i grubościennych panwi łożyskowych do wszelkiego rodzaju maszyn i silników o wymiarach średnic czopów do 250 mm
■rozwiązywanie zagadnień wytrzymałości i drgań:
◦konstrukcji powłokowych
◦konstrukcji inżynierskich z wadami materiałowymi i technologicznymi
■projektowanie mikrofalowych aplikatorów pola elektromagnetycznego do generatorów plazmy do celów technologii chemicznej
■wykonawstwo jednostkowe urządzeń laserowych, w tym:
◦systemów technologicznych z laserami typu MLT 1200 wraz z serwisem i szkoleniem obsługi
◦laserów o mocach do 4 kW do szczególnych zastosowań
◦manipulatorów
◦obrotników
◦głowic laserowych specjalnych


■ Ochrona środowiska
■pomiary wielkości i ładunku cząstek pyłu lub areozoli w procesach produkcyjnych
■konsultacje i założenia projektowe odpylaczy ze skuberowania za pomocą naelektryzowanego aerozolu


■ Wykonawstwo aparatury badawczej i pomiarowej
■produkcja jednostkowa urządzeń do pomiaru małych sił w wodzie i w powietrzu,
■koncepcja i założenia projektowe:
◦wielobarwnego lasera He-Se+,
◦anemometru laserowego do bezkontaktowych pomiarów prędkości przepływu cieczy i gazów.

Zdjęcia

Dziękujemy za wysłane grafiki.