• <
premium

Dane kontaktowe

 • Adres: 02-679 Warszawa, Zygmunta Modzelewskiego 27
 • Telefon: 22 329-19-00
 • E-mail: igik@igik.edu.pl

Udostępnij

Instytut Geodezji i Kartografii został utworzony w 1945 r. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, na Mokotowie, przy ulicy Z. Modzelewskiego 27 (dawna J. Kaczmarskiego).

Instytut posiada Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra zlokalizowane w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim. Instytut posiada osobowość prawną; działa na podstawie przepisów o instytutach badawczych

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych na potrzeby nauki, praktyki geodezyjnej i kartograficznej dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, a także na potrzeby jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.

Istotną częścią działalności Instytutu jest też prowadzenie badań i prac aplikacyjnych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, jak również nad zastosowaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej w rolnictwie, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej i statystyce publicznej. W realizacji prac badawczych i rozwojowych Instytut współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi.
Instytut wspiera proces implementacji infrastruktury informacji przestrzennej poprzez realizacje prac badawczych I rozwojowych w tym zakresie. Prace te są prowadzone zgodnie z Dyrektywą INSPIRE i krajowymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do tej strefy cyfryzacji państwa.

Oferta

IGIK oferuje realizację prac w zakresie:

 • osnów geodezyjnych
 • geodezji satelitarnej
 • metrologii geodezyjnej
 • grawimetrii
 • magnetyzmu ziemskiego
 • atestacji dalmierzy elektrooptycznych
 • pomiarów przemieszczeń i odkształceń
 • kartografii
 • zastosowania teledetekcji lotniczej i satelitarnej w kartografii tematycznej, rolnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska,
 • planowaniu przestrzennym i statystyce publicznej
 • fotogrametrii analitycznej
 • fotogrametrii cyfrowej
 • fotogrametrii naziemnej
 • systemów informacji przestrzennej
 • katastru nieruchomości i zasobu geodezyjnego
 • projektowania i budowy aparatury geodezyjnej i kartograficznej
 • ogólnych problemów geodezyjnych i kartograficznych

Usługi:

Produkty:

 • cyfrowa mapa Polski 1:200 000
 • baza danych - użytkowanie ziemi
 • satelitarne mapy obrazowe

Zdjęcia

Opis dodatkowy

instytut, igik, geodezja, geodynamika, geomatyka, informacja przestrzenna, kartografia, teledetekcja

Dziękujemy za wysłane grafiki.