• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
25
mar 2020

Innovation Days 2020

Szczegóły wydarzenia

W dniach 25 – 26 marca 2020 roku, w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni (budynek 3, sala D), odbędzie się wyjątkowe spotkanie „Innovation Days 2020”. Druga edycja wydarzenia adresowana jest do firm oraz podmiotów administracji publicznej, których działalność związana jest z rozwojem technologii i rozwiązań technicznych będących przedmiotem dyrektywy o infrastrukturze paliw alternatywnych i elektromobilności. 

Jak dodają organizatorzy: "Wydarzenie kierujemy również do partnerów biznesowych twórców technologii, wykorzystujących rozwiązania w jednostkach pływających - morskich i śródlądowych. Chcielibyśmy zaoferować możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie technologii paliw i napędów alternatywnych dla sektora morskiego, technologii informatycznych wspierających proces cyfryzacji tego sektora oraz poprawę efektywności energetycznej jednostek pływających jak również technologii energetycznych."

Wstępny plan wydarzenia:

Innovation Days 2020 - pierwszy dzień - 25 marca

Tematem przewodnim pierwszego dnia wydarzenia będzie transport morski i lądowy oraz efektywność energetyczna. Powyższa tematyka pokrywa się z kluczowymi zagadnieniami stanowiącymi o innowacyjnym potencjale województwa pomorskiego, zdefiniowanymi w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Prelegentami podczas wydarzenia będą przedstawiciele firm - twórców technologii w zakresie rozwiązań energetycznych dla sektora morskiego transportu morskiego, technologii IT, digitalizacji sektora morskiego oraz zastosowania technologii zdalnych inspekcji morskich instalacji technicznych. W części poświęconej efektywności energetycznej oraz zarządzaniu energią zaprezentowane zostaną efekty prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa obecne w branży transportu morskiego i drogowego, jak również budownictwa.

Adresatami pierwszego dnia są przedsiębiorstwa z branż innowacyjnych, w szczególności reprezentujących obszary będące tematem przewodnim wydarzenia.

Udział w wydarzeniu, w dniu 25 marca 2020 r. jest bezpłatny. O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń /rejestracji i otrzymane potwierdzenie od organizatora.


Innovation Days 2020 - drugi dzień - 26 marca

Ramy drugiego dnia wydarzenia stanowią inicjatywy regionalne i europejskie, poświęcone wsparciu innowacyjności w obszarze paliw alternatywnych, digitalizacji oraz efektywności energetycznej w sektorze morskim i transportowym. Drugi dzień „Innovation Days 2020” dedykowany jest między innymi instytucjom publicznym, instytucjom otoczenia biznesu, w tym samorządom, stowarzyszeniom biznesu, zarządom portów oraz administracji morskiej. Cel wydarzenia to prezentacja inicjatyw na rzecz współpracy regionalnej i międzynarodowej, wspierającej przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz tworzenie sieci współpracy między przedsiębiorstwami będącymi dostawcami produktów i usług w obszarze niskoemisyjnego transportu wodnego i efektywności energetycznej.

Udział w drugim dniu „Innovation Days 2020” jest bezpłatny.

Wydarzenie „Innovation Days 2020” odbędzie się w dniach 25 – 26 marca 2020 roku, w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, w budynku 3, sala D.

 

Partnerem strategicznym Innovation Days 2020 jest Port Gdynia (Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.) 

Patronatem honorowym wydarzenie objął Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego


Organizatorem wydarzenia jest Fundacja MOTUS (Motus Foundation).    

Innovation Days 2020 - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.