• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
16
cze 2016

III Międzynarodowe Targi i Konferencje Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej WaterWays EXPO 2016

Szczegóły wydarzenia

16-18 czerwca 2016 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się III Międzynarodowe Targi i Konferencje Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej WaterWays EXPO 2016.

Wydarzenie to odbywa się co 2 lata i organizowane jest w ścisłej konsultacji z administracją rządową zaangażowaną w zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce oraz odpowiedzialną za rozwój żeglugi śródlądowej (m. in. Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), a także w porozumieniu i pod patronatem samorządów, dla których efektywne wykorzystanie wód śródlądowych jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju. WaterWays EXPO to jedyna w Polsce impreza konferencyjno-wystawiennicza w kompleksowy sposób dotykająca wszystkich aspektów inwestycji związanych z wodami śródlądowymi, czyli m. in. rozwojowi regionów i miast położonych nad rzekami i zbiornikami wodnymi, inwestycjom i pracom hydrotechnicznym, zapobieganiu skutkom powodzi, zapobieganiu skutkom suszy, produkcji „czystej” energii elektrycznej, rozwojowi żeglugi śródlądowej i turystyki.

Tematyka tegorocznych targów obejmuje m. in.:

  • Infrastrukturę gospodarki wodnej i zarządzania systemem wód śródlądowych w Polsce, w tym m. in. rozwiązania i usługi na rzecz budowy i utrzymania obiektów infrastruktury hydrotechnicznej w wymaganej sprawności; pogłębiarki, pomosty, kompleksowe rozwiązania z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i prac ziemnych;
  • Wykorzystanie wód śródlądowych w przestrzeni miejskiej, w tym możliwości inwestycyjne, projekty, technologie i rozwiązania na rzecz zagospodarowania nabrzeży, wyposażenia marin i portów rzecznych;
  • Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, w tym m. in. projektowanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej;
  • Systemy monitorowania i reagowania na zagrożenia w ramach systemu wód śródlądowych w Polsce, w tym m. in. nowoczesne systemy wykrywania, łączności i powiadamiania o zagrożeniach, symulacje hydrologiczne
  • Energetykę wodną i jej wyposażenie, w tym m. in. zabezpieczenia, turbiny i systemy chłodzenia;
  • Jednostki pływające przeznaczone do wykorzystania na wodach śródlądowych oraz ich wyposażenie, w tym statki turystyczne, tramwaje wodne, barki, holowniki, pchacze, pogłębiarki, lodołamacze, specjalistyczne jednostki ratownicze i gaśnicze oraz rekreacyjne;
  • Bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej, w tym m. in. systemy nawigacyjne, łączności i ratownicze;
  • Projekty, technologie i rozwiązania na rzecz portów i stoczni rzecznych, w tym rozwiązania na rzecz integracji istniejących i planowanych portów w krajowym i regionalnym systemie transportu towarów.

III Międzynarodowe Targi i Konferencje Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej WaterWays EXPO 2016 - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.