• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
25
paź 2017

II Szczyt Ministrów Transportu Państw Europy Środkowo - Wschodniej i Chin

Szczegóły wydarzenia

  • Termin:

    25.10.2017 - 26.10.2017

Intermodalność - gwarancja efektywnego transportu z korzyścią dla gospodarki to temat przewodni II Szczytu Ministrów Transportu Państw Europy Środkowo - Wschodniej i Chin organizowanego w ramach formatu 16+1. Szczyt odbędzie się w dniach 25-26 października 2017 roku w Warszawie. Wydarzenie to będzie stanowić również oficjalną inaugurację działalności Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich 16+1.

W pierwszym dniu odbędą się rozmowy na szczeblu politycznym oraz wystąpienia i prezentacje poszczególnych państw. Drugi dzień to Forum Biznesu.

Wśród tematów poruszonych podczas szczytu znajdą się: śródlądowe drogi wodne jako efektywna i przyjazna środowisku alternatywa w systemie transportowym kraju; porty morskiej jako czynnik rozwoju gospodarczego oraz inwestycje i innowacje w transporcie morskim, kolejowym i lotniczym.

To prestiżowe wydarzenie, o którego organizację starały się także pozostałe kraje inicjatywy, będzie doskonałą okazją do promocji polskich rozwiązań w obszarze gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Będzie też impulsem do nawiązania relacji biznesowych pomiędzy polskimi i zagranicznymi podmiotami. W trakcie spotkania ministrów transportu przewidziane są zarówno rozmowy międzyrządowe, jak również pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw i biznesu, które tym samym otrzymają bezpośrednie wsparcie polityczne.

Głównym celem inicjatywy jest zacieśnianie współpracy pomiędzy państwami zrzeszonymi w ramach Sekretariatu ds. Morskich 16+1, który jako jednostka jest koordynowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sekretariaty, które działają w formacie współpracy – Europa Środkowo-Wschodnia i Chiny są wyspecjalizowanymi ośrodkami koncentrującymi się na rozwoju współpracy i wymianie doświadczeń w konkretnych obszarach.

Umiejscowienie ośrodka do spraw morskich w Polsce jest komplementarne z polityką prowadzoną przez Rząd Beaty Szydło, w tym ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Powstanie Sekretariatu ds. Morskich w formacie 16+1 jest następstwem efektywnej polityki zagranicznej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny (16+1) jest formatem współpracy zapoczątkowanym w 2012 r. na szczycie w Warszawie. Ugrupowanie zrzesza jedenaście państw członkowskich Unii Europejskiej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry), pięć państw bałkańskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia) oraz Chiny.

II Szczyt Ministrów Transportu Państw Europy Środkowo - Wschodniej i Chin - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.