• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
17
wrz 2019

II Kongres Żeglugi Śródlądowej

Szczegóły wydarzenia

Druga edycja Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu, organizowanego przez Opolski Urząd Wojewódzki wraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy merytorycznym wsparciu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, odbędzie się w dniach 17-19 września.

Idea kontynuacji wydarzenia jest wynikiem sukcesu jaki odniósł pierwszy Kongres, co zostało potwierdzone dużą – ponad 500 osobową frekwencją gości przysłuchujących się równolegle prowadzonych blokom tematycznym oraz zwiedzającym liczne stoiska wystawiennicze.

Tegoroczna konferencja pod  hasłem „w stronę korzyści” – jest kontynuacją dialogu o przyszłości polskiej żeglugi śródlądowej. To również platforma spotkań przedstawicieli międzynarodowych i krajowych instytucji oraz ekspertów i interesariuszy zajmujących się m.in. transportem wodnym śródlądowym oraz jego ujęciem w gospodarczym wykorzystaniu rzek, stanowiącym jeden z aspektów prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej.
Stojące przed żeglugą śródlądową wyzwania w postaci zmian klimatycznych, a także konieczność ochrony powietrza, różnorodności biologicznej oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym transportem i właściwym gospodarowaniem wodami, wymagają poszukiwania nowych rozwiązań w interdyscyplinarnym gronie, które zapewni II edycja Kongresu Żeglugi Śródlądowej.

Tematyka konferencji skupia się także na kwestiach związanych z rekreacją, ekologią oraz podnoszeniem świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości oferowanych przez sektor śródlądowego  transportu wodnego i jego infrastruktury.

Ponadto trzy dni Kongresu to szereg działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

www.kongreszeglugi.pl

źródło: kongreszeglugi.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.