• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
18
kwi 2019

II Konferencja Naukowa „Odra i Nadodrze” 2019

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  18.04.2019 - 18.04.2019

 • Adres:

  T. A. Wendy 19
  70-655 Szczecin

  Pokaż na mapie
 • Telefon:

  501148430

 • E-mail:

  biuro@shortsea.pl

  shortsea.pl
 • Patronat:

  GOSPODARKAMORSKA.PL

Żegluga morska bliskiego zasięgu (koncepcja 2.0) w świetle priorytetów polityki transportowej Unii Europejskiej.

CELE KONFERENCJI

Analiza i ocena dotychczasowego funkcjonowania systemu żeglugi morskiej bliskiego zasięgu
Wskazanie mocnych i słabych stron systemu

Wskazanie możliwości i kierunków udoskonalenia systemu żeglugi morskiej bliskiego zasięgu (Koncepcja 2.0)

Przygotowanie Raportu z ww. celów Konferencji mogącego być przyczynkiem do wdrożenia polityki transportowej Polski w tym zakresie

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9:00         Akredytacja uczestników konferencji
9:45         Otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości
10:00-11:30     PANEL PROGRAMOWY – moderator: prof. dr hab. Henryk Salmonowicz

GENEZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ ORAZ UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU EUROPEJSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU

Wystąpienia programowe:

GENEZA I ZAŁOŻENIA UNIJNEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ – prof. dr hab. Henryk Salmonowicz (WSB WE w Szczecinie)

ŻEGLUGA MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU JAKO ELEMENT RYNKU TRANSPORTOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ (GENEZA I ISTOTA KONCEPCJI) – Marek Wiese (BŻMBZ)

OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ KONCEPCJI ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU – dr Dariusz Bernacki (Akademia Morska w Szczecinie)

KONCEPCJA 2.0 ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W ŚWIETLE NOWYCH PRIORYTETÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ – prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski (Uniwersytet Morski w Gdyni)

ROLA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E60 W ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU – Marcin Kalinowski (Instytut Morski w Gdańsku)

11:30-12:00     Przerwa kawowa
12:00-13:30     PANEL EKSPERCKI – moderator: Marek Wiese

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I DALSZEGO ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W POLSCE
uczestnicy panelu, to przedstawiciele m.in. Instytutu Morskiego w Gdańsku, Bulk Cargo Port Szczecin, GCT, BCT, DB PORT, UNIFEEDER, EUROAFRICA, SAMSKIP, CONTAINERSHIPS, MACANDREWS, PORT SZCZECIN, PORT GDYNIA oraz portów morskich, przedsiębiorstw armatorskich, przedsiębiorstw spedycyjnych, przedsiębiorstw maklerskich, przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego, przedsiębiorstw zaplecza transportowego, administracji morskiej, a także Kadra WSB WE w Szczecinie i dziennikarze morscy

ZAGADNIENIA I PYTANIA DO DYSKUSJI W PANELU EKSPERCKIM

 • bariery w rozwoju żmbz w Polsce,
 • możliwości eliminacji tych barier,
 • czy Polska prowadzi politykę w zakresie rozwoju żmbz?,
 • przedsięwzięcia promujące rozwój polskiej żmbz,
 • jakość i efektywność usług portowych ukierunkowanych na obsługę żmbz,
 • jakość i efektywność usług armatorskich ukierunkowanych na obsługę żmbz,
 • preferowane kierunki przewozu żmbz,
 • efekty polityki inwestycyjnej w polskich portach morskich w zakresie obsługi ładunków żmbz,
 • czy zauważalny jest wpływ instrumentów finansowych UE wspierających rozwój koncepcji intermodalnych?,
 • jaka jest rola autostrad morskich jako czynnika rozwoju żmbz?,
 • wdrażanie innowacyjnych technologii przewozów żmbz,
 • czy przemysł stoczniowy w Polsce jest przygotowany na intensywniejszy rozwój żmbz?,
 • jaka jest rola spedytorów i agentów morskich w funkcjonowaniu żmbz?,
 • czy rozwój żmbz wymaga specjalnych środków polityki transportowej Polski i UE, czy też wystarczą narzędzia tradycyjne?

13:30-13:45     Wnioski i rekomendacje
13:45-14:30     Lunch

Efektem końcowym Konferencji będzie przygotowanie Raportu oceny dotychczasowego funkcjonowania żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w Polsce oraz wskazanie kierunków niezbędnych zmian. Raport ten zostanie rozesłany do grona instytucji rządowych i pozarządowych prowadzących bądź inspirujących politykę transportową Polski.


RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

prof. dr hab. Henryk Salmonowicz – WSB WE w Szczecinie i SBP ŻMBZ (Przewodniczący Rady)
prof. zw. dr hab. Andrzej Grzelakowski – Uniwersytet Morski w Gdyni
prof. dr hab. Jan Nikołajew – WSB WE w Szczecinie
prof. dr hab. Czesława Christowa – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
dr Dariusz Bernacki – Akademia Morska w Szczecinie
dr Magdalena Sztukiel – WSB WE w Szczecinie
dr Andrzej Kokiel – WSB WE w Szczecinie
dr Aneta Wencel – WSB WE w Szczecinie
dr Krzysztof Woś – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
dr Michał Urbas – WSB WE w Szczecinie
Sławomir Mańkowski – SBP ŻMBZ
Marek Wiese – BŻMBZ
Krzysztof Anzelewicz – SBP ŻMBZ
Krzysztof Rodzoch – SBP ŻMBZ
Krzysztof Pilarski – SBP ŻMBZ

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dariusz Sałata – dyrektor Biura Stowarzyszenia ŻMBZ
dr Michał Urbas – pełnomocnik Dziekana WSB WE w Szczecinie
TERMINY I ZASADY UCZESTNICTWA
30.III.2019 r. – złożenie deklaracji uczestnictwa
10.IV.2019 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, po nadesłaniu zgłoszenia uczestnictwa na podany adres biura: biuro@shortsea.pl

ADRES ORGANIZATORA

Stowarzyszenie Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu Szczecin ul. Bytomska 7,
tel. 501– 148– 430, 
email: biuro@shortsea.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.