• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
2
cze 2023

I Konferencja Wiatrowa - Energetyka wiatrowa i ptaki

Szczegóły wydarzenia

Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom zaprasza na I Konferencję Wiatrową, w całości poświęconą oddziaływaniu lądowych i morskich farm wiatrowych na ptaki.

Międzynarodowy zespół prelegentów, ekspertów w zakresie: badań, ocen oddziaływania na środowisko, dostawców technologii podzieli się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Poznamy problemy i wyzwania ochrony ptaków przed kolizjami na farmach wiatrowych, najlepsze praktyki, dotychczasowe doświadczenia z badań, planowane instrumenty prawne i rozwiązania mające na celu pogodzenie celów transformacji energetycznej z ochroną kluczowych gatunków ptaków.


Termin: 2 czerwca 2023 r., 9:00 – 17:00

Miejsce: Centrum Konferencyjne HEVELIANUM, Góra Gradowa, Gdańsk

Koszt uczestnictwa:

Pracownicy instytucji publicznych zaangażowani w procedurę OOŚ, przedstawiciele NGO, pracownicy jednostek naukowych, przyrodnicy (osoby prywatne) 350 zł

Przedstawiciele sektora wiatrowego (osoby i podmioty związane z inwestycjami w lądową i morską energetykę wiatrową), firmy consultingowe 500 zł

Rejestracja on-line, przez platformę Konfeo: link do rejestracji

PROGRAM

8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników

9.00 – 9.05 – Przywitanie uczestników,

dr Lucyna Pilacka, Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom

Blok wstępny

9.05 – 9.30 Plany rozwoju lądowej i morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, dr Katarzyna Matuszczak, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

9.30 – 9.55 Mapy wrażliwości (sensitivity maps) jako narzędzia planowania lokalizacji farm wiatrowych uwzględniające ochronę zagrożonych gatunków ptaków.

Anna Staneva,  BirdLife Europe & Central Asia; 

dr Jarosław Krogulec, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

9.55 – 10.20 Las energii – turbiny wiatrowe w lasach

Jerzy Fijas, Gł.sp.sł. leśnej ds.projektów rozwojowych, Manager Projektu LAS ENERGII, Lasy Państwowe

10.20 – 10.40 Przerwa kawowa

Blok Onshore

10.40 – 11.05 Ochrona ptaków przed kolizjami na lądowych farmach wiatrowych. Wyzwania, potrzeby,możliwości.

dr inż. Dariusz Górecki, Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom

11.05-11.30 Doświadczenia z monitoringu śmiertelności ptaków na istniejących farmach wiatrowych w Polsce. 

dr Marcin Bocheński

11.30 – 11.55 Minimalizowanie ryzyka kolizji ptaków na FW w Niemczech. Jakie rozwiązania z Federalnej ustawy o ochronie przyrody warto implementować w Polsce. 

Aleksandra Szurlej-Kielańska, Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Katedra Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytut Studiów Zaawansowanych TUM, Monachium.

11.55 – 12.20 Systemy detekcyjno-reakcyjne do ochrony ptaków na farmach wiatrowych na przykładzie BPS

Adam Jaworski, Bioseco SA

12.20 – 13.10 Lunch

Blok Offshore

13.10 – 13.35 Potencjalne oddziaływanie morskich farm wiatrowych na ptaki. 

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, Uniwersytet Gdański.

13.35 – 14.25 Wyzwania i problemy w ochronie ptaków przed kolizjami na morskich farmach wiatrowych. Doświadczenia z Holandii.

Hein Prinsen, Waardenburg Ecology, Holandia.

Prezentacja z tłumaczeniem konsekutywnym

14.25 – 14.45 Przerwa kawowa

14.45 – 15.10 – Prognozowana śmiertelność i monitoring śmiertelności ptaków na morskich farmach wiatrowych

dr Liliana Schönberger, DHI Polska.

15.10 – 16.00 Evolution in bird radar technologies and applications worldwide. 

Sibylle Giraud, Robin Radar Systems.

Prezentacja z tłumaczeniem konsekutywnym

16.00-16.10 Przerwa kawowa

16.10 – 17.00 Energetyka wiatrowa – wyzwania i możliwości – Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów

Moderator: dr Lucyna Pilacka

dr Katarzyna Matuszczak – PSEW

dr Łukasz Rejt, Ministerstwo Środowiska

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, Uniwersytet Gdański

17.00 Zakończenie konferencji


Dziękujemy za wysłane grafiki.