• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
19
paź 2017

I KONFERENCJA NAUKOWA POLSKICH BADACZY MORZA - BAŁTYK 2017 „Stan i trendy zmian w morzach i oceanach”

Szczegóły wydarzenia

Organizatorem Konferencji jest Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, pełniący funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych (Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR).

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 października 2017, a miejscem obrad będzie Hotel Haffner.  Główna ideą Konferencji jest integracja środowiska badaczy morza w Polsce.

Miniona dekada była okresem rozwoju badań morza w naszym kraju. Poza ośrodkami tradycyjnymi: Szczecin i Trójmiasto, powstały i rozwinęły działalność ośrodki w Słupsku, Międzyzdrojach, Helu i na Spitsbergenie. Poza Morzem Bałtyckim systematyczne badania obejmują morza Arktyki europejskiej, a sporadyczne - Ocean Atlantycki i Ocean Spokojny. Ten rozwój byłby niemożliwy bez ilościowego i jakościowego rozwoju kadry polskich badaczy morza. Obecnie obejmuje ona około stu samodzielnych pracowników naukowych w szkołach wyższych i instytutach badawczych oraz kilkuset pomocniczych pracowników naukowych, a także personel techniczny i administracyjny.

Komitet Badań Morza PAN zgłasza inicjatywę i podejmuje działania zmierzające do integracji tego środowiska.

W Konferencji będzie brało udział ok. 200 uczestników.

Konferencja będzie się składała z 6 sesji plenarnych oraz 2 sesji posterowych. Wygłoszonych zostanie ok. 60 referatów (w tym 2 na zaproszenie) oraz zaprezentowanych zostanie ok. 80 prac w formie prezentacji posterowych.

Szczegółowe informacje o Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.iopan.pl/knpbm2017/

Zasięg Konferencji jest ogólnopolski – skierowana jest ona głównie do przedstawicieli instytucji zajmujących się badaniami morza. Przewidujemy, że weźmie w niej udział ok. 100-150 osób.  

Obecnie jest to pierwsza Konferencja (I KNPBM), ale planowana jest jako cykliczna, odbywająca się co 2 lata.

I KONFERENCJA NAUKOWA POLSKICH BADACZY MORZA  - BAŁTYK 2017 „Stan i trendy zmian w morzach i oceanach” - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.