• <
premium

Firma HERMES Sp. z o.o. powstała w 1990 r. jako jedna z pierwszych polskich prywatnych firm spedycyjnych.

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-413 Gdynia, Legionów 87
  • Telefon: 58 622 81 81
  • Fax: 58 662 03 39
  • E-mail: tomasz.surowiec@hermes.com.pl

Udostępnij

HERMES Sp. z o.o. powstała w 1990 r. jako jedna z pierwszych polskich prywatnych firm spedycyjnych. Założycielem i pierwszym Prezesem był zasłużony dla polskiej gospodarki morskiej dr ekonomii Andrzej Surowiec. Od 1994 roku firmą zarządza Tomasz Surowiec.

Misja
Od ponad 30 lat istnienia, szczególne znaczenie przypisujemy bliskiemu kontaktowi z klientem. To pozwala elastycznie dostosowywać się do jego zmieniających się wraz rynkiem potrzeb.
Od konsultacji przedkontraktowej, poprzez wykonanie zlecenia spedycyjnego, aż po rozliczenie kontraktu nasz Klient ma gwarancję profesjonalnie i sprawnie wykonanej usługi. Dobór rzetelnych podwykonawców oraz ciągłe poszukiwanie najkorzystniejszych logistycznie i cenowo wariantów transportowych, satysfakcjonujących naszego Klienta to plan na dziś i jutro.

Usługi
Specjalizujemy się w spedycji towarów inwestycyjnych w tym sztuk ciężkich i ponadgabarytowych, ładunków skonteneryzowanych, masowych oraz drobnicy.
W ciągu kilkunastu lat pracy obsłużyliśmy ponad 3 mln ton frachtowych różnorodnych ładunków zarówno transportem morskim, kolejowym, samochodowym, jak i żeglugą śródlądową.

Oferta

Obsługujemy operacje handlu zagranicznego od strony spedycyjnej, logistycznej, przeładunków portowych w imporcie, eksporcie oraz tranzycie takich produktów jak:

- zboża,
- pasze,
- oleje,
- cukier,
- nawozy,
- kamień wapienny.
Oferujemy usługi we wszystkich portach w zakresie:

frachtowania statków - wybór armatorów i statków właściwych dla każdego rodzaju towaru,
doradztwa dotyczącego warunków i zwyczajów w portach polskich,
wyboru odpowiedniej firmy kontrolnej zarówno w porcie, jak i w elewatorach zbożowych w głębi kraju,
odpraw celnych,
ubezpieczenia towaru zarówno w transporcie morskim, jak i lądowym.
Dodatkowo aranżujemy przemieszczanie towarów z silosów

Oferujemy kompleksową obsługę ładunków w imporcie, eksporcie oraz tranzycie. Pomagamy w wyborze optymalnego wariantu transportu. Obsługujemy większość portów świata, realizujemy przewozy w relacji dom - dom:

ładunki pełnokontenerowe (FCL),
kontenery zbiorcze (LCL)
Oferujemy w imporcie odwozy lądowe kontenerów transportem kolejowym, samochodowym z portów polskich oraz bezpośrednio z Hamburga do odbiorców w kraju.


Specjalizujemy się w przewozach towarów ciężkich i ponadgabarytowych w transporcie drogowym, kolejowym, śródlądowym i morskim.

Do największych i najtrudniejszych logistycznie kontraktów zaliczamy:

transport linii technologicznych dla polskich fabryk samochodów Daewoo , na zlecenie Daewoo Corporation Seoul ok. 30.000 ton frachtowych maszyn i urządzeń w tym głowice pras o wadze jednostkowej 110 ton
transport kompletnej linii technologicznej turbiny parowo-gazowej do Elektrociepłowni Lublin Wrotków, na zlecenie Ansaldo Milano ok. 20.000 ton frachtowych maszyn ,urządzeń i konstrukcji w tym generator gazowy o wadze 230 ton i turbina gazowa 190 ton
transport kompletnych fabryk papieru na Taiwan na zlecenie Beloit Jelenia Góra
transport części fabryki petrochemicznej do Egiptu (Midor Rafinery) na zlecenie TECHNIP Rome
transport części fabryki chemicznej do Iranu (PIDEC Plant) na zlecenie Ansaldo Milano
transport wież i urządzeń wiertniczych na Sachalin na zlecenie Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu Kraków
transport elementów konstrukcyjnych linii technologicznej do produkcji polipropylenu o długości 57m do PKN Orlen Płock
transport elementów konstrukcyjnych linii technologicznej do przerobu ropy naftowej do PKN Orlen Płock.
Kompleksowo obsługujemy ładunki drobnicowe w imporcie oraz eksporcie zarówno transportem morskim, samochodowym, jak i lotniczym.

Realizujemy przewozy:
- w kontenerach zbiorczych (LCL),
z/do większości portów świata
na warunkach dom-dom
- samochodami od 1-24 t, o kubaturze do 116 cbm
- lotnicze z/do większości portów świata

Kontakt do działów firmy

Siedziba:
81 - 413 Gdynia,
ul. Legionów 87
tel. +48 58 622 81 81
fax +48 58 662 31 44

Biuro Portowe Gdynia:
ul. Dokerów 9
tel (058) 627 42 77
fax (058) 627 42 61
e-mail port.gdynia@hermes.com.pl

Filmy


Zdjęcia

 - GospodarkaMorska.pl

Do pobrania

Opis dodatkowy

W ciągu 20 lat działalności firma Hermes Sp. z o.o. wyspecjalizowała się w transporcie ładunków ciężkich oraz ponadgabarytowych. Niezależnie od wagi i gabarytów ładunku , skali przedsięwzięcia i miejsca przeznaczenia dedykowany zespół pracowników zapewnia fachową obsługę na każdym etapie łańcucha logistycznego oferując rozwiązania spełniające potrzeby i wymagania dzisiejszego rynku. , Firma Hermes Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w spedycji towarów ciężkich i ponadgabarytowych z wykorzystaniem transportu drogowego , kolejowego , śródlądowego i morskiego. , Firma Hermes Sp. z o.o. w sposób kompleksowy obsługuje ładunki drobnicowe w imporcie oraz eksporcie. Dzięki wieloletniej obecności na rynku i umiejętności integracji i koordynowania poszczególnych ogniw transportowych doświadczeni pracownicy gwarantują niezawodność i terminowość dostaw w transporcie morskim , drogowym oraz lotniczym. Firma Hermes Sp. z o.o. obsługuje wszystkie rodzaje ładunków: rzeczy osobiste , żywność , meble

Dziękujemy za wysłane grafiki.