• <
premium

Dane kontaktowe

 • Adres: 81-356 Gdynia, ul. Starowiejska 16/1
 • Telefon: +48 507 526 676
 • E-mail: office@hagne.law

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Kooperanci, Prawo, Finanse Kancelarie morskie Hagne Kancelaria Adwokacka Agnieszka Cwalina-Kowalewska

Praktyczne doświadczenie zdobywamy od 2006 roku. Świadczymy usługi prawne dla biznesu w pełnym zakresie. Znamy branże, aktywnie obserwujemy trendy oraz rynki, na których działają nasi Klienci.

Współpraca z naszą Kancelarią to gwarancja bieżącego reagowania na zmiany przepisów regulujących ich działalności i doradztwa w procesach decyzyjnych. Dążymy do tego, aby nasza praca przebiegała nie tylko sprawnie i dawała oczekiwane efekty, ale również procentowała w przyszłości. Dalekowzroczność i profesjonalne podejście do każdego aspektu analizowanej sprawy to nasza metoda na Twój sukces.

Oferta

KOMPLEKSOWE DORADZTWO PRAWNE

Prowadzimy doradztwo prawne w bieżącej działalności naszych Klientów, a zakres świadczonych usług każdorazowo dostosowujemy do ich indywidualnych potrzeb. Oferujemy elastyczne sposoby komunikacji. Współpracujemy z doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, mediatorami oraz ekspertami z innych dziedzin.


OCENA RYZYKA I REKOMENDACJA DZIAŁANIA

Identyfikujemy zagrożenia w działalności operacyjnej naszych Klientów i mitygujemy ryzyka prawne. Przygotowujemy formalne rekomendacje i plany dalszego postępowania. Dzięki temu nasi Klienci mają jasno wyznaczoną ścieżkę działania. Daje to poczucie spokoju i stabilizacji naszym Klientom.


PROWADZENIE SZKOLEŃ


Wierzymy, że dzielenie się wiedzą jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale również szansą na to, by Klienci mogli w pełni wykorzystać nasze doświadczenie. Prowadzone szkolenia odpowiadają spersonalizowanym wymaganiom Klientów: mogą mieć charakter wykładów, warsztatów komercyjnych czy case study.


SPORZĄDZANIE I ANALIZA UMÓW

Zajmujemy się sporządzaniem i opiniowaniem umów, wzorców umownych, instrukcji, procedur, regulacji wewnętrznych oraz wszelkich innych dokumentów o charakterze prawnym. To niezmiernie ważny aspekt w prawidłowym kształtowaniu relacji biznesowych i konsumenckich.


MONITOROWANIE OTOCZENIA REGULACYJNEGO

Każdy przedsiębiorca niejednokrotnie będzie musiał zmierzyć się ze zmianą w przepisach prawa lub ich wykładni i zastosowaniu w obszarze jego działalności. Nasza Kancelaria dba o to, aby Klient był zawsze na bieżąco oraz miał poczucie pewności i bezpieczeństwa.


UDZIAŁ W NEGOCJACJACH

Probiznesowa obsługa, wiedza i umiejętności oraz dogłębne zrozumienie naszych Klientów pozwalają na zaprezentowanie optymalnej strategii negocjacyjnej. Kancelaria koordynuje wszelkie czynności podejmowane w celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów naszych Klientów.


OBSŁUGA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Oferowane usługi świadczymy również w języku angielskim. Współpracujemy z zagranicznymi prawnikami. Reprezentujemy i wspieramy naszych Klientów podczas współpracy z kontrahentami spoza kraju, w tym w stosunkach umownych z udziałem prawa obcego.


POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz organami kontroli i nadzoru, między innymi przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Najwyższym.


SPECJALIZACJE


 • PRAWO ENERGETYCZNE

  Świadczymy usługi doradztwa w zakresie obrotu energią elektryczną i paliwem gazowym. Charakteryzuje nas specjalistyczna wiedza o sektorze energetycznym, wynikająca z wieloletniego doświadczenia w branży, obejmującego m. in: - prowadzenie postępowań przed regulatorem rynku (postępowania koncesyjne, taryfowe, wyjaśniające, w sprawach kar pieniężnych), doradztwo w sprawach dotyczących produktów poprawy efektywności energetycznej. - wdrożenie regulacji dotyczących efektywności energetycznej oraz przejrzystości na rynku hurtowym (EMIR, REMIT, MIFID II), - sporządzanie i opiniowanie umów kompleksowych, sprzedaży energii elektrycznej oraz paliw gazowych na rynku detalicznym i hurtowym (PPA, CPA i EFET).


  USŁUGI PORTOWE I TRANSPORTOWE

  Świadczymy usługi doradztwa w zakresie przeładunków portowych, składowania i magazynowania produktów płynnych (petrochemicznych, chemicznych i pochodzenia roślinnego) oraz związanego z tym transportu. Obsługa prawna obejmuje w szczególności: - sporządzanie i negocjowanie umów spedycji, przewozu, składu, przechowania, sprzedaży, najmu, - postępowania przed Urzędem Transportu Kolejowego (w sprawach świadectw, certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa), - dochodzenie roszczeń i rozwiązywanie sporów związanych z sektorem logistyki, spedycji i transportu, w trybie polubownym lub przed sądami powszechnymi lub arbitrażowymi, - doradztwo prawne dotyczące dostępu do infrastruktury kolejowej i utrzymania infrastruktury kolejowej.


  PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

  Zajmujemy się oceną zgodności z prawem konsumenckim i antymonopolowym planowanych przez przedsiębiorców działań. Doradztwo prawne obejmuje w szczególności: - ocenę w kontekście przepisów dotyczących przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, naruszania zbiorowych interesów konsumentów, klauzul abuzywnych, - reprezentowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, - opracowywanie ogólnych warunków umów, regulaminów i innych wzorców umownych w relacjach B2C, - analizy dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji, naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa, zasad zachowania poufności lub lojalności, klauzul wyłączności, - wprowadzanie programów i rozwiązań służących zapobieganiu naruszania przepisów o ochronie konkurencji przez pracowników i współpracowników.


  PRAWO SPÓŁEK I PROCES CYWILNY


  W zakresie naszych usług znajduje się: - doradztwo korporacyjne, w tym postępowania rejestrowe, przekształcenia właścicielskie, due diligence, - przygotowywanie dokumentacji w tym m.in. aktów założycielskich, listów intencyjnych, porozumień wspólników (akcjonariuszy), umów nabycia udziałów (akcji), uchwał organów spółek oraz innych dokumentów związanych z działalnością korporacyjną, - doradztwo w obszarze zasobów ludzkich, wdrażania polityk przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych (audyty i wdrożenia RODO), - zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wraz z opracowaniem strategii procesowej, - reprezentowanie Klientów w sporach pracowniczych lub w sporach wspólników, - obsługa windykacji należności podmiotów gospodarczych.

Kontakt do działów firmy

Agnieszka Cwalina-Kowalewska

ADWOKAT, MBA

mob.: +48 507 526 676
email: ack@hagne.law


Marta Krukowska

RADCA PRAWNY

mob.: +48 796 414 366
email: mk@hagne.law

Zdjęcia

Opis dodatkowy

hagne kancelaria, kancelaria agnieszka cwalina-kowalewska, kancelaria prawo energetyczne, kancelaria prawo, kancelaria prawna usługi portowe, kancelaria prawna usługi transportowe, hagne gdynia, hagne gdańsk, kancelaria hagne trojmiasto, kancelaria prawo konkurencji, kancelaria prawo konsumentów

Dziękujemy za wysłane grafiki.