• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
15
sty 2016

Gospodarka morska - 42. Sympozjum GAP w Szczyrku

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  15.01.2016 - 17.01.2016

 • Adres:

  Wrzosowa 28a
  43-370 Szczyrk

 • Telefon:

  48 12 423 76 05

 • E-mail:

  biuro@fundacja.e-gap.pl

  sympozjum.e-gap.pl

Nie ulega wątpliwości, że dyskusja na temat polskiej gospodarki morskiej jest potrzebna. Tkwiący w niej potencjał jest wciąż nie w pełni wykorzystywany. Zdaniem autorów dokumentu „Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020” gospodarka morska w naszym kraju powinna być jednym z podstawowych wyznaczników kształtowania polityki rozwoju kraju. Powinniśmy się więc zastanowić nad kierunkami rozwoju polskiej gospodarki morskiej.

Co zrobić, by w jak najbardziej efektywny sposób przyczynić się do realizacji postawionych przed państwem polskim celów? W jaki sposób zwiększyć zainteresowanie inwestorów infrastrukturą portową? Co hamuje rozwój polskich portów morskich? Jakie są silne i słabe strony polskiego przemysłu morskiego? Na te i inne pytania odpowiedzi będą starali się poszukać uczestnicy 42. Sympozjum GAP w Szczyrku.

Więcej informacji oraz aktualny program wydarzenia można znaleźć pod adresem: http://sympozjum.e-gap.pl/

***

Sympozja naukowe „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” to wyjazdowe spotkania, odbywające się dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Biorą w nich udział studenci kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pracownicy tej uczelni, a także zaproszeni prelegenci i goście. Pomysłodawcą, a także gospodarzem każdej z konferencji jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, założyciel Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Pierwsze Sympozjum odbyło się w 1995 roku. Obecnie impreza ta skupia ponad trzysta osób, a jej program oprócz wykładów i dyskusji panelowych zawiera szereg dodatkowych atrakcji kulturalnych i rozrywkowych. Możliwość swobodnej dyskusji z głównymi aktorami życia politycznego i gospodarczego w Polsce sprawia, że sympozja są atrakcyjną formą edukacji, która uzupełnia tradycyjny system kształcenia.
Organizatorami Sympozjum są Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej oraz Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej.

Dziękujemy za wysłane grafiki.