• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 3 pok.320
  • Telefon: (58) 620-19-68, 690-11-11
  • Fax: (58) 660-61-26
  • E-mail: sdkgsm@wn.am.gdynia.pl

Udostępnij

Gdyńska Szkoła Morska jest szkołą niepubliczną, prowadzoną przez Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni. Szkoła posiada certyfikat systemu jakości PN - EN ISO 9001 : 2001. Oferujemy naukę na dwóch kierunkach:
NAWIGACJA - specjalność: transport morski
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych
Rekrutacja trwa do 24.08.2012 r. Szkoła przygotowuje do zdania egzaminu na oficera wachtowego (kierunek nawigacja) bądź oficera mechanika wachtowego (kierunek mechanika i budowa maszyn) przed Komisją Urzędu Morskiego.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach i laboratoriach Akademii Morskiej w Gdyni z wykorzystaniem symulatorów Studium Doskonalenia Kadr A.M. Kadrę dydaktyczną stanowią głównie pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni.

Dla absolwentów Gdyńskiej Szkoły Morskiej, posiadających świadectwo maturalne istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach niestacjonarnych Wydziału Nawigacyjnego lub Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni, Nauka w Gdyńskiej Szkole Morskiej jest odpłatna, trwa 2,5 roku. Rok nauki przedmiotów zawodowych w szkole, 1,5 roku praktyki morskiej, w czasie, której uczeń otrzymuje wysokie wynagrodzenie. Praktyka odbywa się na statkach handlowych renomowanych armatorów. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu dyplomu oficera absolwenci znajdują zatrudnienie u najlepszych światowych armatorów.

Oferta

Gdyńska Szkoła Morska - Nawigacja
W trakcie pierwszego roku nauki uczniowie muszą ukończyć następujące kursy:
- Basic Safety Training - zintegrowany - kurs zawiera:
- Przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy
- Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
- ITR (Indywidualnych technik ratunkowych)
- Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
- Po powrocie z praktyki uczniowie muszą ukończyć następujące kursy:
- Udzielania pierwszej pomocy medycznej
- W zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy
- Wykorzystania radaru i ARPA poziom operacyjny
- Ratownika morskiego
- GMDSS

Praktyki - W trakcie nauki w Szkole uczeń musi odbyć 12 miesięczną praktykę morską. W jej trakcie uczeń otrzymuje wysokie wynagrodzenie na własne konto. Szkoła nie pobiera żadnych opłat z tego tytułu. Uczeń musi jedynie uiścić czesne.
Praktyka odbywa się na statkach handlowych renomowanych armatorów. Uczeń może samodzielnie znaleźć armatora, u którego odbędzie praktykę morską, lub skorzystać z propozycji ofert armatorskich przysyłanych do GSM.

Gdyńska Szkoła Morska - Mechaniczny
W trakcie pierwszego roku nauki uczniowie muszą ukończyć następujące kursy:
- Basic Safety Training - zintegrowany - kurs zawiera:
- Przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy
- Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
- ITR (Indywidualnych technik ratunkowych)
- Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
- Po powrocie z praktyki uczniowie muszą ukończyć następujące kursy:
- Udzielania pierwszej pomocy medycznej
- W zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy
- Ratownika morskiego
- BHP

Praktyki - W trakcie nauki w Szkole uczeń musi odbyć 8 miesięczną praktykę morską. W jej trakcie uczeń otrzymuje wysokie wynagrodzenie na własne konto. Szkoła nie pobiera żadnych opłat z tego tytułu. Uczeń musi jedynie uiścić czesne.
Praktyka odbywa się na statkach handlowych renomowanych armatorów. Uczeń może samodzielnie znaleźć armatora, u którego odbędzie praktykę morską, lub skorzystać z propozycji ofert armatorskich przysyłanych do GSM.

Kontakt do działów firmy

Gdyńska Szkoła Morska

Al. Jana Pawła II 3 pokój nr 320
81-345 Gdynia
tel. (058) 620-19-68, 690-11-11
fax (058) 660-61-26

www: http://www.gsm.edu.pl
e-mail: psm@psm.gdynia.pl

Opis dodatkowy

NAWIGACJA - specjalność: transport morski MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych

Dziękujemy za wysłane grafiki.