• <

Terminal Przeładunku Gazu Płynnego (LPG)

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-601 Gdańsk, Mjr. H. Sucharskiego 51
  • Telefon: (+48) 58 737 96 48
  • Fax: (+48) 58 737 96 49
  • E-mail: sekretariat.gdansk@gaspol.pl

Udostępnij

Terminal przeładunku gazu płynnego (LPG) zlokalizowany w porcie zewnętrznym zajmuje obszar 11 ha. Terminal jest przeznaczony do przyjmowania, przechowywania, częściowego mieszania i rozsyłania przy pomocy cystern kolejowych i samochodowych skroplonego gazu: propan-butan. Został on zaprojektowany dla rocznej zdolności przeładunkowej do 500 000 ton. Terminal stanowi także bazę magazynową dla LPG w relacjach eksportowych. Na bazę tę składa się 16 zakopcowanych zbiorników o całkowitej pojemności magazynowej 13 200 ton. Całością usług zajmuje się \"Gaspol SA\" - Gdański Terminal Gazowy.

Opis dodatkowy

Terminal Przeładunku Gazu Płynnego (LPG), terminal gdańsk

Dziękujemy za wysłane grafiki.