• <
plus

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Dane kontaktowe

  • Adres: 65-510 Konin, ul. Przemysłowa 85,
  • Telefon: 48 63 240-51-11

Udostępnij

FUGO Sp. z o.o. zmierza do tego, aby umocnić swoją pozycję na rynku jako producent konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń i systemów przenośnikowych, oraz jako usługodawca w zakresie remontów i modernizacji maszyn i urządzeń przemysłowych.

Działalność swą adresujemy do szerokiego grona potencjalnych klientów wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, by zaspokajać ich potrzeby,

Pragniemy spełniać oczekiwania naszych akcjonariuszy, chcąc zapewnić im konkurencyjny dochód z zaangażowanego kapitału

Czujemy się odpowiedzialni za losy pracowników spółki, dążąc do zapewnienia im właściwie wynagradzanej i satysfakcjonującej pracy.


produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- naprawa i konserwacja maszyn,
- naprawa i konwersacja metalowych wyrobów gotowych,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- pozostałe formy udzielania kredytów,
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń.

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.