• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
12
cze 2019

Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

Szczegóły wydarzenia

  • Termin:

    12.06.2019 - 13.06.2019

  • Adres:

    Ołowianka 1
    80-751 Gdańsk

    Pokaż na mapie

Forum Strategii Unii Europejskiej to najważniejsze wydarzenie dotyczące rozwoju Bałtyku, gospodarki w obiegu zamkniętym i problemów demograficznych. W tym roku odbędzie się Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, w dniach 12-13 czerwca.

Rejestracja na forum już się zaczęła. Na konferencję i seminaria można zapisywać się do 15 maja 2019 r. Forum to spotkanie dla interesariuszy strategii i instytucji zainteresowanych współpracą w regionie bałtyckim. Obecni będą politycy, samorządowcy, naukowcy oraz przedsiębiorcy zainteresowani współpracą. Zachęcamy do rejestracji tutaj.

Forum jest wydarzeniem międzynarodowym. Spotkania będą prowadzone w języku angielskim.

19 spotkań do wyboru

Tematyka 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego związana będzie z przyszłością regionów skupionych wokół Bałtyku. Najważniejsze wyzwania to zmiany demograficzne i ekologiczna gospodarka. Do wyboru będzie 19 seminariów tematycznych. Wśród tematów znalazły się m.in. wyludnienie, starzenie się, migracje, nowe modele produkcji i konsumpcji, ale także nowe wzorce społeczne, kulturowe, mobilności i rynku pracy, które wpływają na codzienne zachowania.

Forum jest okazją do promocji wysiłku, jaki jest podejmowany przez Polskę na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. Dwudniowe spotkania to okazja, by dokładnie poznać założenia strategii, przyjrzeć się zrealizowanym już zadaniom oraz możliwościom pozyskania źródeł finansowych na projekty międzynarodowe. To także wymiana dobrych praktyk i kontaktów.

Dodatkowo podczas forum zostaną zaprezentowane specjalne raporty merytoryczne. Przedstawione w nich badania dotyczyć będą:

·         scenariuszy rozwoju Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ) w regionie Morza Bałtyckiego,

·         najlepszych przykładów projektów o tematyce GOZ na poziomie lokalnym oraz regionalnym w regionie Morza Bałtyckiego,

·         publikacji jubileuszowej podsumowującej 10 lat wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Młodzi o regionie

Forum towarzyszyć będzie specjalne spotkanie młodych w ramach Baltic Sea Youth Camp. Odbędzie się ono w dniach 8–11 czerwca 2019 r. w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej i jest adresowane do osób w wieku 18–29 lat z regionu Morza Bałtyckiego. Młodzi mają okazję wziąć udział w seminariach, warsztatach i działaniach społecznych, które związane z obszarami kultury, sportu, polityki, technologii, sztuki, praw człowieka, oraz ekologii, dialogu odbywającego się w duchu przyjaźni i solidarności. Wnioski powstałe na spotkaniu młodych zostaną też zaprezentowane podczas zakończenia 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Organizatorem 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Baltic Sea States Subregional Co-operation BSSSC) we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (partner stowarzyszony projektu) i Komisją Europejską.

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) została uruchomiona w 2009 r.. Jest pierwszą unijną strategią makroregionalną i jest uzupełnieniem krajowych polityk zarządzania terytorialnego. Obejmuje swoim zasięgiem osiem państw unijnych, leżących wokół Bałtyku (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja) oraz dopuszcza współpracę z państwami spoza UE (zwłaszcza Norwegią, Islandią, Rosją i Białorusią). Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP pełni rolę Narodowego Koordynatora ds. SUERMB.

Podmioty działające na rzecz realizacji SUERMB, dzięki innowacyjnemu podejściu do współpracy regionalnej i poprzez konkretne projekty, wspólnie rozwiązują problemy regionu Morza Bałtyckiego. Istotą SUERMB jest realizacja transnarodowych projektów flagowych na rzecz ochrony ekosystemu i poprawy stanu wód Bałtyku, tworzenia dogodnych warunków dla wzrostu dobrobytu oraz rozbudowy regionalnej infrastruktury (np. walka z zanieczyszczeniem środowiska, wypracowywanie nowoczesnych rozwiązań dla nawigacji morskiej). Działalność ta odzwierciedla trzy główne cele SUERMB: Save the Sea, Connect the Region, Increase Prosperity. Współpraca odbywa się na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym oraz z udziałem środowiska naukowego, ośrodków badawczych, organizacji pozarządowych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego. 

fot. pixabay.com/WaldNob

Dziękujemy za wysłane grafiki.