• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
15
cze 2023

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2023

Szczegóły wydarzenia

Już 15 czerwca br. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Organizatorami konferencji są Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Celem wydarzenia jest promowanie roli i znaczenia polskiej Marynarki Wojennej w wymiarze nie tylko stricte wojennym, ale także w odniesieniu do różnorodnych zadań, które są powierzane morskiemu rodzajowi sił zbrojnych w czasie pokoju, konfliktu asymetrycznego czy wreszcie tzw. wojny hybrydowej.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

– Zmienność zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski a dynamika rozwoju Sił Morskich RP;
– Bezpieczeństwo morskie RP przez pryzmat doświadczeń wojny na Ukrainie infrastruktury krytycznej;
– Wkład przemysłu obronnego w zapewnienie bezpieczeństwa morskiego RP.

Miejscem wydarzenia będzie Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1. Więcej informacji oraz rejestracja znajdują się TUTAJ.

Dziękujemy za wysłane grafiki.