• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
7
mar 2017

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Szczegóły wydarzenia

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego to coroczna konferencja poświęcona szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu na kolei w Polsce, współorganizowana przez Tor-Audytor i TOR Konferencje (organizator techniczny).

W tym roku podjęte zostaną następujące zagadnienia:

  • Spojrzenie na bezpieczeństwo w skali makro, pod kątem wdrożenia IV Pakietu Kolejowego, realizacji celów polskiego kolejnictwa, czy zdarzeń kolejowych w 2016 r.,
  • Obowiązki związane z bezpieczeństwem na liniach kolejowych, bocznicach i infrastrukturze usługowej – ważność i zmiana autoryzacji, certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa,
  •  Obowiązki związane z bezpieczeństwem kolejowym operatorów przewozów pasażerskich, towarowych, czy manewrów na bocznicach,
  • ECM – podmioty odpowiedzialne za utrzymanie taboru,
  • Podsystemy i składniki interoperacyjności, wymagania krajowe,
  • Wpływ zmian w Ustawie o transporcie kolejowym na bezpieczeństwo na kolei i obowiązki uczestników rynku kolejowego.

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.