• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-534 Gdańsk, ul. Starowiejska 63
  • Telefon: tel. (058) 342-25-45
  • E-mail: gdansk@montostal.pl

Udostępnij

Firma Montażowo-Remontowa „MONTOSTAL” Spółka z o.o.

została założona w 1991 roku. Właścicielami są byli pracownicy Mostostalu Gdańsk S.A. o długoletnim stażu na kierowniczych stanowiskach produkcyjnych.

Firma specjalizuje się w montażu i remontach instalacji przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. Posiada także bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów w przemyśle celulozowo-papierniczym i spożywczym.

Ponadto FMR ,,Montostal” zrealizował wiele obiektów o konstrukcji stalowej z lekką obudową. Od 2004 roku firma rezlizuje projekty w Szwecji.PRZEMYSŁ RAFINERYJNO-PETROCHEMICZNY

Od 1997 roku FMR ,,Montostal” wykonuje roboty w tej branży biorąc, między innymi, udział we wszystkich ważniejszych projektach zrealizowanych w Rafinerii Gdańskiej SA.

Mocną stroną firmy są roboty remontowe i modernizacyjne wykonywane w rekordowo krótkim czasie okresowych remontów, w tym zwłaszcza naprawa i montaż wyposażenia urządzeń (półek kolumn, wyposażenia reaktorów, wkładów wymienników, itd.), połączenia z istniejącymi instalacjami.PRZEMYSŁ CELULOZOWO-PAPIERNICZY

Firma ma znaczące doświadczenia w realizacji projektów instalacji tego przemysłu zdobytych w najcięższych dla wykonawcy warunkach okresowych remontów i modernizacji, gdy duży zakres robót należy wykonać w bardzo krótkim czasie.KONSTRUKCJE STALOWE I LEKKIE OBUDOWY

Firma wykonała szereg projektów o znacznej trudności wyróżniających się estetyką i jakością wykonania, w tym ponad 30 stacji paliwNASZA OFERTA

Oferujemy wykonanie, montaż, naprawy i modernizacje następujących konstrukcji, urządzeń i orurowania:

instalacji petrochemicznych, rafineryjnych, w tym zbiorników ciśnieniowych z wyposażeniem wewnętrznym, zbiorników cylindrycznych z rurociągami gaśniczymi i zraszającymi zbudowanych ze wszystkich, zwykle spotykanych w tych instalacjach, gatunków stali;

instalacji celulozowni i papierni wraz ze wszystkimi urządzeniami mechanicznymi;

instalacji technologicznych dla wszystkich gałęzi przemysłu;

urządzeń transportowych i przeładunkowych dla wszystkich gałęzi przemysłu;

wykonania i montażu konstrukcji metalowych i obudów wszystkich typów.FMR ,,Montostal” posiada własne środki transportu, dźwig i kontenery do szybkiej organizacji robót w dowolnym miejscu. Spółka działa na terenie całej Polski, realizuje roboty poza granicami kraju.

Zdjęcia

 - GospodarkaMorska.pl

Opis dodatkowy

konstrukcje stalowe, montostal,

Dziękujemy za wysłane grafiki.