• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-341 Gdynia, Węglowa 11
  • Telefon: 58 621 - 66 - 91
  • Fax: 58 620 - 80 - 38
  • E-mail: fedmaryb@fedmaryb.org.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Urzędy, Instytucje Organizacje morskie Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków

Federacja powstała w roku 1983 kontynując działalność zlikwidowanego w roku 1981 Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców.

Zrzeszała wtedy 11 zakładowych organizacji związkowych działających w polskich przedsiębiorstwach żeglugowych, rybołówstwa dalekomorskiego, Urzędach Morskich i Wyższych Szkołach Morskich.

W ciągu minionych lat marynarski ruch związkowy uległ podziałom związanym z ogólną sytuacją polityczno - społeczną, Federacja ZZMiR jednak pozostała tą samą organizacją.

Od 1996 roku jesteśmy afiliantem Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF), pełnoprawnym członkiem międzynarodowej społeczności ponad 5 mln związkowców z całego świata zrzeszonych w związkach zawodowych tworzących ITF.

W chwili obecnej Federacja zrzesza 4 związkowe organizacjie członkowskie.
Federacja ZZMiR jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dziale Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Federacja jest założycielem Fundacji \"Astrum Balticum\".

Oferta

ITF - Od 1996 roku Federacja jest afiliantem Międzynarodowej Organizacji Transportowców ITF. ITF - wraz z afiliowanymi przy tej organizacji związkami marynarzy i portowców - prowadzi od ponad czterdziestu lat walkę z \"tanimi banderami\". Pierwszym celem ITF jest całkowite pozbycie się \"tanich bander\" i zmuszenie armatorów do rejestrowania statków pod banderami ich własnych państw. Drugim celem , dopóki \"tanie bandery\" istnieją, jest umożliwienie zatrudnionym na nich marynarzom skutecznej reprezentacji związkowej dla uzyskania godziwych warunków pracy i płacy.

Związki zawodowe marynarzy i portowców afiliowane przez ITF znajdują się w portach całego świata i działają - często przy pomocy inspektorów ITF - na rzecz zapewnienia załogom wszystkich statków, odpowiednich układów zbiorowych zapewniających płace i inne warunki zatrudnienia w zgodzie z wzorcami akceptowanymi przez związki zawodowe afiliowane przez ITF.

ETF - Federacja jest członkiem oraz równocześnie współzałożycielem tej organizacji od samego początku tj. od 1999 roku. ETF jest częścią ITF-u, zrzeszającą Europejskich afiliantów tej organizacji, zarówno w krajach Unii Europejskiej jaki i pozostałych państwach europejskich.
Organizacja ta zajmuje się sprawami Unii Europejskiej oraz dążeniem innych państw do wstąpienia do Unii. Celem tej organizacji jest wspólna polityka transportowa UE.

OPZZ - Od 1984 roku Federacja jest równocześnie członkiem i założycielem tej organizacji związkowej. Jest jedną z trzech reprezentatywnych central związkowych w Polsce. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ),powołane w listopadzie 1984 roku przez Zgromadzenie Przedstawicieli Branżowych Związków Zawodowych, jest obecnie największą w Polsce organizacją związkową. Utworzenie OPZZ było urzeczywistnieniem, powszechnie wyrażanej przez związkowców w całym kraju, potrzeby istnienia ogólnopolskiego,
kolegialnego organu przedstawicielskiego lewicowych związków zawodowych, który reprezentowałby interesy ludzi pracy w negocjacjach z przedstawicielami władz państwowych oraz służył doradztwem w sprawach dotyczących zarówno wszystkich pracobiorców jak i pracodawców. Zrzeszone w OPZZ organizacje związkowe zachowują pełną autonomię.

Działalność międzynarodowa OPZZ:
- Międzynarodowa Organizacja Pracy
- Kontakty z europejskim ruchem związkowym
- członkostwo w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
- Udział OPZZ w integracji europejskiej
- Współpraca z Komitetem Ekonomiczno - Społecznym (ESC)

OPZZ zrzesza związki, federacje oraz organizacje zakładowe. Skupione są one w 12 branżach:
PRZEMYSŁ SUROWCOWO - ENERGETYCZNY
PRZEMYSŁ WYTWÓRCZY
EDUKACJA, NAUKA i KULTURA
OCHRONA ZDROWIA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ROLNICTWO i GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA
BUDOWNICTWO, LEŚNICTWO, PRZEMYSŁ DRZEWNY, OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA WODNA
GOSPODARKA KOMUNALNA
SPÓŁDZIELCZOŚĆ
HANDEL i USŁUGI
TRANSPORT I GOSPODARKA MORSKA
KOLEJNICTWO
ŁĄCZNOŚĆ
Federacja ZZMiR jest członkiem OPZZ branży Transport i Gospodarka Morska.


Organizacje zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków

W skład Federacji ZZMiR wchodzą następujące związki:
Związek Zawodowy \"DALPORT\"
Związek Zawodowy Marynarzy PŻM
Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy PŻB SA
Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Morskiego Szczecin

Kontakt do działów firmy

Biuro główne:
81-341 Gdynia, ul. Węglowa 11
tel.: (058) 621 - 66 - 91
fax: (058) 620 - 80 - 38

Oddział:
71-617 Szczecin, ul. Żubrów 6 pok. 6
tel.: (091) 421 - 35 - 40
fax: (091) 421 - 35 - 40

Oddział: 71-100 Kołobrzeg,
ul. Budowlana 29

e-mail: fedmaryb@fedmaryb.org.pl

Zdjęcia

Opis dodatkowy

Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, fedmaryb, Międzynarodowa Organizacja Transportowców, ITF, Związki zawodowe marynarzy i portowców, ETF, OPZZ, FZZMiR, Związek Zawodowy \"DALPORT\", Związek Zawodowy Marynarzy PŻM, Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy PŻB SA, Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Morskiego Szczecin,

Dziękujemy za wysłane grafiki.