• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
5
paź 2015

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO

Szczegóły wydarzenia

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO – największe międzynarodowe spotkanie branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem Kongresu jest stworzenie najważniejszego wydarzenia logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej – unikalnego forum wymiany opinii i doświadczeń, które wytyczać będzie kierunki dyskusji na temat branży TSL w Europie, będzie głosem branży w dyskusjach z regulatorami, a także miejscem spotkań branży logistycznej z kontrahentami. Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną światowe doświadczenia i rozwiązania liderów sektora logistycznego.

W Kongresie wezmą udział eksperci międzynarodowej branży TSL, przedstawiciele samorządu oraz krajowej i europejskiej administracji – wśród nich Parlamentu Europejskiego i Komisji
Europejskiej oraz osoby odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie branży logistycznej z Polski i Europy.

Program Kongresu, w którym weźmie udział około 1000 osób, będzie obejmował dwa dni merytorycznych spotkań oraz wydarzenia towarzyszące.

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO jest organizowany z inicjatywy Grupy PKP CARGO, która podejmuje wiele działań na rzecz promocji szeroko rozumianej działalności logistycznej w Polsce i Europie. PKP CARGO jako pomysłodawca organizacji tego wydarzenia otrzymało tytuł Sponsora Strategicznego.

Wstępny zakres tematyczny

LOGISTYKA

Porty morskie na krajowym i europejskim rynku logistycznym. Dynamika i skala zmian
Terminale logistyczne. Szanse rozwojowe, inwestycje i ich finansowanie. Rola operatora
Infrastruktura dla transportu intermodalnego w Europie i w Polsce
Magazyny we współczesnej logistyce. Dylematy lokalizacji
Cargo lotnicze w Polsce. Czy czeka nas boom?
Branża e-commerce – wyzwanie dla logistyki i rynku kurierskiego
Dokąd zmierza transport drogowy? Specjalizacja, konsolidacja, intermodalność

KOLEJ

Konsolidacja rynku kolejowego. Czy jest alternatywa?
Konkurencja na torach Europy. Wyzwanie dla polskich firm
IV Pakiet Kolejowy. Szanse i zagrożenia integracji europejskich kolei
Infrastruktura kolejowa. Stan i perspektywy
Unbundlig na kolei – tak czy nie? Polskie i europejskie doświadczenia
Tabor kolejowy. Inwestycje, potrzeby, realia
Bocznice. Niewykorzystane możliwości dla przewoźników

TRANSPORTOWA MAPA EUROPY

Korytarz Bałtyk-Adriatyk 2020. Realizacja i spodziewane efekty
Kraje Wschodu. Nowe rynki zbytu – szanse dla logistyki
Drogi i porty. Inwestycje w Europie Centralnej
Nowy Szlak Jedwabny. Wizja połączeń transkontynentalnych

WOKÓŁ LOGISTYKI

Ekologia i logistyka, biznes i środowisko. Przypadki współistnienia
Uczelnie wyższe. Współpraca i komunikacja między nauką a biznesem
Szkolnictwo kolejowe. Szkolnictwo zawodowe. Rola państwa i biznesu
Logistyka i środki europejskie. Doświadczenia absorpcji w Polsce i innych krajach Unii
E-logistyka/m-Logistyka – co mobilność i nowe technologie wnoszą w relacjach branży TSL z klientami
Start-upy – czy branża TSL może być inkubatorem nowych pomysłów biznesowych?
Bezpieczny transport door-to-door – Wielki Brat w służbie branży TSL

 

fot. kongreslogistyczny.eu

Dziękujemy za wysłane grafiki.