• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-451 Gdynia, Zwycięstwa 96/98
  • Telefon: 58/ 735 11 51
  • Fax: 58/ 735 11 52
  • E-mail: envia@envia.com.pl

Udostępnij


Oferta

Pomorski Ośrodek Badań Środowiska ENVIA Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:

- kompleksowych badań biologicznych wód morskich i śródlądowych dotyczących zmienności i sukcesji w biocenozach wodnych oraz prognozowania długookresowych zmian z uwzględnieniem warunków środowiskowych;
- ekologicznych i sozologicznych ocen stanu środowiska wodnego i biocenoz wodnych oraz analizy przyczyn ich degradacji;
- opracowywania systemów ochrony oraz metod rekultywacji zdegradowanych przybrzeżnych akwenów morskich i wód śródlądowych;
- szacowania zasobów zoobentosu i fitobentosu w morskich akwenach przybrzeżnych oraz wodach śródlądowych metodą bezpośrednich badań podwodnych;
- badania zakwitów fitoplanktonowych w przybrzeżnych akwenach morskich i śródlądowych, z szczególnym uwzględnieniem wskaźników eutrofizacji;
- waloryzacji przyrodniczej i wynikającej z niej kategoryzacji ochrony wodnych ekosystemów wraz z dokumentacją walorów na mapach morskich lub topograficznych;
- opracowywania ocen oddziaływania na środowisko wodne różnego rodzaju obiektów i inwestycji (OOŚ), oraz przeglądów ekologicznych;
- wykonywania badań i prac podwodnych wraz z dokumentacją fotograficzną i filmową w technice cyfrowej;
- prowadzenia szkoleń dotyczących obsługi sprzętu pomiarowo-badawczego oraz oprogramowania;
- przeglądów rurociągów i kabli podmorskich oraz innej infrastruktury podwodnej;
- tworzenia modeli dna morskiego z wykorzystaniem technologii Qinsy
- szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania: Coda, Qinsy, Terramodeler
- pomiarów z wykorzystaniem georadarów;
- serwisowania urządzeń pomiarowo-badawczych.

Prowadzimy sprzedaż specjalistycznego sprzętu, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do badań oceanograficznych i hydrograficznych, geologicznych i geofizycznych oraz badań w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy produkty renomowanych firm Valeport, ABEM, Coda, Reson, Chelsea Technologies, EdgeTech.

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.