• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 84-120 Władysławowo, Starowiejska 41
  • Telefon: 58 774 0600
  • Fax: 58 774 0603
  • E-mail: ec@energobaltic.com.pl, info@energobaltic.com.pl

Udostępnij

Podstawowym obszarem działalności Energobaltic Sp. z o.o. jest produkcja i sprzedaż LPG (mieszanina gazów propan-butan), kondensatu gazu naturalnego (KGN) oraz energii elektrycznej i energii cieplnej. Wymienione produkty powstają w procesie zagospodarowania gazu towarzyszącego wydobyciu ropy naftowej na Morzu Bałtyckim w morskiej kopalni ropy.

Wytwarzane w elektrociepłowni ciepło trafia na rynek lokalny, do odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Energia elektryczna jest sprzedawana przedsiębiorstwu energetycznemu. Produkty gazowe, LPG i KGN, są sprzedawane na podstawie umów zawartych z Grupą LOTOS S.A.

Energobaltic Sp. z o.o. jest unikalnym zakładem w skali Polski, a nawet Europy. Wykorzystuje gaz ziemny towarzyszący ropie naftowej wydobywanej z dna Morza Bałtyckiego z Morskiej Kopalni Ropy „Baltic Beta” należącej do LOTOS Petrobaltic S.A.

Po osuszeniu i sprężeniu, gaz w postaci tzw. fazy gęstej, czyli zawiesiny węglowodorów w gazie suchym, dostarczany jest podmorskim gazociągiem do stacji separacji gazu znajdującej się na terenie elektrociepłowni we Władysławowie.

Proces produkcyjny w Energobaltic jest dwuetapowy. W pierwszym z gazu dostarczonego z platformy następuje separacja frakcji ciężkich węglowodorów, rezultatem czego jest uzyskanie gazu ciekłego propan-butan (LPG), kondensatu gazu naturalnego (KGN) oraz gazu suchego.

W drugim etapie gaz suchy wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Wyprodukowana energia cieplna jest przekazywana do miejskiej sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest Energobaltic Sp. z o.o.


Zdjęcia

 - GospodarkaMorska.pl

Opis dodatkowy

wytwarzanie ciepła, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie paliw ciekłych, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej, zagospodarowaniem gazu z morskich złóż gazowych, zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej

Dziękujemy za wysłane grafiki.