• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-309 Gdańsk, Grunwaldzka 472
  • Telefon: + 48 58 692 18 00

Udostępnij

Energa Wytwarzanie SA to spółka należąca do Grupy Energa. Pełni w niej rolę Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzania, w skład którego wchodzi 6 spółek - wytwórczych i wspierających. Jako Podmiot Wiodący, spółka Energa Wytwarzanie koordynuje działalność Grupy w ramach obszarów, tj.:

  • wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w elektrowni systemowej, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
  • przesył i dystrybucja ciepła,
  • świadczenie usług systemowych,
  • świadczenie usług wspierających, takich jak: usługi  modernizacyjno-serwisowe.

Jako spółka, Energa Wytwarzanie SA prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz świadczy usługi systemowe. Spółka zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Moc zainstalowana elektrowni wodnych wynosi około 202,35 MWe. Hydroelektrownie produkują energię elektryczną na poziomie około 900 GWh rocznie.

Energa Wytwarzanie zarządza także Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie, która podobnie jak Elektrownia Wodna we Włocławku, stanowi istotny element krajowego systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo spółka eksploatuje 6 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce o mocy 243,85 MWe. Roczna produkcja energii elektrycznej ze 121 turbin wiatrowych na farmach należących do spółki wynosi około 500 GWh. W eksploatacji Energa Wytwarzanie znajdują się również 2 elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5 MW oraz część instalacji (12 MW) jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju, zlokalizowanej w okolicach Wielbarka, która osiągnie pełne zdolności produkcyjne (łączna moc 62 MW) w pierwszym kwartale 2023 roku.

Odnawialne źródła wytwórcze spółki Energa Wytwarzanie wytwarzają 31% (dane za trzy kwartały 2022 r.) energii elektrycznej całkowitej produkcji w Grupie.Przez 9 miesięcy 2022 r. obiekty  OZE wytworzyły łącznie około 1 GWh energii elektrycznej.

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.