• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-601 Gdańsk, Budowniczych Portu Północnego 1
  • Telefon: (58) 343-76-64
  • Fax: (58) 737-62-69
  • E-mail: elport@elport.pl

Udostępnij

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne ELPORT Sp. z o.o. powstało w 1991r. wskutek gruntownej reorganizacji Zarządu Portu Gdańsk, w wyniku której działalności w zakresie obsługi infrastruktury technicznej terenów portowych zostały wydzielone, a następnie przekazane powołanym branżowym spółkom pracowniczym z udziałem kapitałowym Portu. Od chwili powstania ELPORT świadczy usługi na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w zakresie dozoru, eksploatacji i konserwacji portowej infrastruktury elektroenergetycznej z oświetleniem dróg i placów włącznie. Aktualnie Spółka jest w 100% spółką pracowniczą, właścicielami jej są wyłącznie obecni i byli pracownicy.

Zapraszamy do współpracy!

Oferta

ELPORT świadczy usługi w zakresie projektowania, nadzoru i wykonawstwa robót budowlano-montażowych w zakresie:

- stacji transformatorowo-rozdzielczych
- elektroenergetycznych sieci kablowych i napowietrznych średniego i niskiego napięcia
- elektroenergetycznych sieci oświetlenia zewnętrznego
- elektroenergetycznych instalacji w obiektach przemysłowych i nieprzemysłowych
- elektrycznych instalacji dla technologicznych systemów i urządzeń transportowych i przesyłowych
- systemów automatyki przemysłowej i zabezpieczeniowej
- elektrycznych pomiarów i badań powykonawczych, rozruchowych i okresowych.

Oferujemy również kompleksową obsługę Inwestorów w zakresie i obowiązkach Generalnego Realizatora Inwestycji. Klienci


Naszymi, stałymi klientami, oprócz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. głównego klienta Spółki, między innymi są:

- Port Północny w Gdańsku Sp. z o.o.
- Naftoport w Gdańsku Sp. z o.o.
- Port Gdański EKSPLOATACJA Sp. z o.o.
- Maritim – Shipyard Sp. z o.o.
- CRIST Sp. z o.o.
- FOSFORY Gdańsk Sp. z o.o.
- SIARKOPOL Gdańsk Sp. z o.o.
- Zakład Remontowy Energetyki Gdańsk Sp. z o.o.
- Akademia Medyczna w Gdańsku.

Opis dodatkowy

stacje transformatorowo - rozdzielcze, elektroenergetyczne sieci kablowe, sieci napowietrzne, sieci oświetlenia zewnętrznego, automatyka przemysłowa, automatyka zabezpieczeniowa

Dziękujemy za wysłane grafiki.