• <
plus

"Bezpieczeństwo nie zdarza się przez przypadek.”

Dane kontaktowe

Udostępnij

EDUCRANE została założona przez byłego inspektora Transportowego Dozoru Technicznego, specjalizującego się w urządzeniach transportu bliskiego oraz ciągłego. Nasz zespół posiada ogromne doświadczenie podczas wieloletniej pracy w dziedzinie maszyn ciężkich roboczych. Dokładamy wszelkich starań aby nasi klienci byli w pełni zadowoleni z naszych usług.

Oferta

SZKOLENIA

OBSŁUGA
1. Wciągniki i wciągarki:
* Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
* Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
2. Suwnice:
* Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
* Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
3. Żurawie:
* Żurawie stacjonarne
* Żurawie przewoźne i przenośne
* Żurawie samojezdne
* Żurawie szynowe
* Żurawie wieżowe i szybkomontujące
* Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
* Żurawie pokładowe
* Żurawie pływające
4. Podesty ruchome:
* Podesty ruchome stacjonarne
* Podesty ruchome wiszące
* Podesty ruchome masztowe
* Podesty ruchome przejezdne
* Podesty na pojazdach kolejowych
5. Wózki jezdniowe podnośnikowe:
* Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
* Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 10 podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
6. Dźwigi:
* Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
7. Urządzenia do manipulacji kontenerami:
* Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych
8. Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowym w przystaniach promowych:
* Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych morskich
* Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych śródlądowych
9. Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych:
* wywrotnice wagonów
* zwałowarko - ładowarki
* zwałowarki
* przenośniki
10. Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach:
* Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach

KONSERWACJA
1. Wciągniki i wciągarki:
* Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
* Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
2. Suwnice:
* Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
* Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
3. Żurawie:
* Żurawie stacjonarne
* Żurawie samojezdne oraz przewoźne i przenośne
* Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne
* żurawie stoczniowe i portowe
* Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
* Żurawie pokładowe
* Żurawie pływające
4. Dźwigniki:
* Dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów
* Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych
* Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym (w tym wypornice 10 i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej)
5. Podesty ruchome:
* Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe
* Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób
* Podesty ruchome na pojazdach kolejowych
6. Dźwigi osobowe i towarowe:
* Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym
* Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym
7. Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych:
* wywrotnice wagonów
* zwałowarko - ładowarki
* zwałowarki
* przenośniki
8. Urządzenia do manipulacji kontenerami:
* Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów 5 przy pracach przeładunkowych
9. Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach
10. Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych
11. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem. podnoszenia
12. Wyciągi statków

RESURS
* określenie resursu urządzeń technicznych
* wykonanie oceny stanu technicznego

DORADZTWO TECHNICZNE
* analizowanIa oraz rozwiązywania wszelakich problemów dotyczących urządzeń transportu ciągłego oraz bliskiego
* przygotowywania dokumentacji rejestracyjnej urządzeń technicznych
* doboru optymalnego rozwiązania w przypadku naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych
* określenia zakresu ekspertyzy technicznej
* interpretacji prawnej w zakresie niezbędnych uprawnień, napraw, modernizacji oraz eksploatacji urządzeń technicznych
* określenia odpowiedniego urządzenia technicznej w zależności od potrzeb eksploatującego

KONSERWACJA URZĄDZEN

Zdjęcia

Opis dodatkowy

Szkolenia z zakresu obsługi oraz konserwacji urządzeń technicznych, EDUCRANE, Jarosław Zieliński, resurs, wykonanie oceny stanu technicznego, określenie resursu urządzeń technicznych, usługi doradcze w zakresie urządzeń transportu bliskiego oraz ciagłego, przygotowywania dokumentacji rejestracyjnej urządzeń technicznych, doboru optymalnego rozwiązania w przypadku naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych, określenia zakresu ekspertyzy technicznej, interpretacji prawnej w zakresie niezbędnych uprawnień, napraw, modernizacji oraz eksploatacji urządzeń technicznych, określenia odpowiedniego urządzenia technicznej w zależności od potrzeb eksploatującego, konserwacja urządzeń technicznych, naprawa urządzeń technicznych

Dziękujemy za wysłane grafiki.