• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
19
maj 2022

Dialog z przedsiębiorcami o budowie morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II

Szczegóły wydarzenia

RWE Renewables, firma odpowiedzialna za budowę farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II, zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do udziału w dialogu na temat możliwości współpracy.

Spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi projektu są częścią szeroko zakrojonej strategii mającej na celu budowę silnego, polskiego łańcucha dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. RWE Renewables stworzyło dla wszystkich producentów oraz dostawców usług w obszarze energetyki unikatową możliwość pozyskania szczegółowych informacji na temat realizacji lądowej stacji elektroenergetycznej, wchodzącej w skład infrastruktury technicznej morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II. Jest to kolejny krok na drodze do uruchomienia produkcji energii elektrycznej z wiatru w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Podczas spotkania przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w realizacji projektu, poznają
szczegóły dotyczące m. in.:
• sposobu budowania łańcucha poddostawców oraz jego struktury;
• harmonogramu kontraktu;
• wymagań technicznych oraz kompetencyjnych stawianych potencjalnym poddostawcom;
• mechanizmu kontraktacji dostaw;
• kultury współpracy z RWE Renewables oraz generalnym wykonawcą.

RWE chce dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych dostawców zainteresowanych udziałem w projekcie, dlatego też poza informacjami z zakresu statusu projektu i harmonogramu kolejnych przetargów, spotkanie obejmować będzie dedykowane pakiety tematyczne i kompetencyjne:
• przekładniki i ograniczniki napięć 220 kV i 400 kV;
• roboty ogólnobudowlane;
• roboty drogowe;
• systemy ochrony technicznej.

– Zależy nam na stworzeniu takiej sieci dostawców, która pozwoli efektywnie zrealizować inwestycję i oddać do użytku morską farmę wiatrową F.E.W Baltic II. Dlatego do rozmów z potencjalnymi dostawcami zaprosiliśmy generalnego wykonawcę lądowej stacji elektroenergetycznej, GE Power / PILE Elbud. Dzięki temu, wszystkie zainteresowane strony zyskają możliwość bezpośredniej rozmowy na temat wzajemnych potrzeb, wymiany doświadczeń, a także zadania pytań bezpośrednio zlecającym. Takie podejście pozwala poznać bliżej oczekiwania i potrzeby wszystkich podmiotów zaangażowanych w budowę i wynika z naszych wieloletnich doświadczeń w realizacji podobnych przedsięwzięć w innych częściach świata – zaprasza Jakub Budzyński, Stakeholder Manager F.E.W. Baltic II, RWE Offshore Wind Poland.

Spotkanie odbędzie się w formule otwartego dialogu, realizowanego na partnerskich i transparentnych zasadach. Aby wziąć w nim udział należy dokonać rejestracji online pod adresem: https://balticseapower.com/registration

Spotkanie odbędzie się 19 maja (czwartek) pod adresem: ul. Podwale Grodzkie 9,
80-895 Gdańsk. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w nim osobiście, będą mogły wziąć
udział w formule on-line.Dziękujemy za wysłane grafiki.