• <
plus

Usługi projektowe i obsługa kontraktów dla przemysłu okrętowego i offshore

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-298 Gdańsk, Azymutalna 9
  • Telefon: +48 58 710 62 69
  • Fax: +48 58 710 62 69
  • E-mail: info.pl@deltamarin.com

Udostępnij

Działamy globalnie. Razem z innymi firmami grupy Deltamarin i podwykonawcami pracujemy dla klientów z całego świata.
Naszymi kontrahentami są:
- Stocznie
- Firmy przemysłu offshore
- Armatorzy i operatorzy
- Dostawcy wyposażenia okrętowego, systemów i usług

Oferta

Usługi dla morskich i przybrzeżnych Industries

Contract management, engineering and consulting services for the entire life cycle from feasibility studies up to complete engineering packages, construction management and technical operation support. Zarządzanie kontraktami, inżynierii i doradztwo dla całego cyklu życia od studiów wykonalności aż do kompletnych pakietów technicznych, zarządzanie budową i wsparcie techniczne eksploatacji.

Full range of skills covering all areas from naval architechture to structural and mechanical engineering, electrical and instrumentation design as well as planning and procurement. Pełny zakres umiejętności we wszystkich dziedzinach z budowy okrętów do strukturalnych i mechanicznych, elektrycznych i projektowanie oprzyrządowania, a także planowania i zamówień publicznych. Services provided are always tailored to the needs of our customers. Usługi świadczone są zawsze dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.