• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-578 Gdynia, ul. Łanowa 32 B
  • Telefon: (058) 6298069
  • Fax: (058) 6299684
  • E-mail: rewano@wp.pl

Udostępnij

DELTA i REWANO powstały w 1987 roku.

Firmy od początku ich istnienia, czyli od 20 lat są jedynymi na polskim rynku producentami:
- mas mineralnych służących do wykonywania podłóg w pomieszczeń mieszkalnych
i bytowych na statkach,
- masy uszczelniającej do przejść kablowych w przegrodach klasowych A-0 - A-60,
- kleju mineralnego do klejenia izolacji z wełny mineralnej i styropianu do szalunków.

Naszymi odbiorcami są obecnie wszystkie stocznie produkcyjne oraz większość stoczni remontowych w Polsce. Nasze produkty wysyłamy również do Niemiec, Indii, Turcji, na Cypr. Od 2003 roku towary te trafiają także na rynek wschodni: do Rosji, na Litwę i Łotwę.
Wszystkie produkty odpowiadają wymaganiom Konwencji Bezpieczeństwa Życia na Morzu (SOLAS) i są testowanie zgodnie z aktualnymi przepisami IMO. Posiadają również znak aprobaty EC. Firmy gwarantują wysoką jakość swoich produktów działając zgodnie z systemem jakości ISO 9001: 2000

Posiadamy na swoje produkty uznania MED oraz świadectwa wielu towarzystw klasyfikacyjnych, między innymi Polskiego Rejestru Statków, Germanischer Lloyd, Lloyd Register of Shipping, Det Norske Veritas, Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków oraz American Bureau of Shipping.

Liczymy na to, iż innowacyjny charakter obu naszych firm spowoduje wzrost udziału naszych wyrobów w produkcji okrętowej.

Dziękujemy za wysłane grafiki.