• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
30
mar 2021

DEBATA: Ekonomiczno-prawne aspekty rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Szczegóły wydarzenia

Prace legislacyjne ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych trwały wiele czasu. Długo trwający proces prawodawczy rozpoczął ogromny, a zarazem długoletni i wielomiliardowy projekt budowy morskich farm wiatrowych w polskiej strefie morza Bałtyckiego, który dopiero będzie nabierał prędkości, bowiem znajdujemy się w jego etapie startowym.

Nowe przepisy przewidują, że w pierwszej fazie działania systemu, dla morskich farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW, wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa URE. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., co wynika m. in. z wchodzącej nowej dyrektywy RED II, która przewiduje, że systemy wsparcia dla OZE mają mieć charakter konkurencyjny. Odpowiednie wnioski muszą trafić do Prezesa URE przed 31 marca. Dodatkowo, taki mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody KE. Dlatego zakłada się, że do tego systemu trafią najbardziej zaawansowane projekty offshore na polskim Bałtyku.

W czasie debaty goście poruszą następujące zagadnienia:

????Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - czy to rozwiązanie doskonale i kompletne?

????Czy Pomorze jest gotowe aby wykorzystać potencjał i impuls rozwojowy morskiej energetyki wiatrowej?

????Offshore jako istotny komponent w krajowych planach transformacji energetycznej

Na te pytania postarają się odpowiedzieć prelegenci podczas debaty pt. „Ekonomiczno-prawne aspekty rozwoju morskiej energetyki wiatrowej”, która odbędzie się za pośrednictwem transmisji Live na Facebooku.

Współorganizatorem wydarzenia jest Forum Energii i Klimatu Pracodawcy Pomorza.

Dziękujemy za wysłane grafiki.