• <
plus

Prace podwodne i hydrotechniczne,

Dane kontaktowe

  • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Chopina 15/2
  • Telefon: 94 352 60 04
  • E-mail: info@dalba-kolobrzeg.pl

Udostępnij

Firma Usługowa DALBA została założona w 1986r. Od początku swojego istnienia firma DALBA zajmuje się wykonywaniem prac podwodnych w pełnym zakresie oraz budowy i remontów obiektów hydrotechnicznych.
Prace podwodne wymagają doświadczonych nurków. Nasza Firma dysponuje zespołem nurków z wieloletnim stażem pracujących pod kierownictwem kierownika robót podwodnych z trzydziestoletnim stażem i doświadczeniem zawodowym .
Firma stawia na ciągły rozwój w sferze wyposażenia technicznego jak i podnoszenia kwalifikacji pracowników aby spełniać wymagania i oczekiwania naszych klientów oraz by sprostać nowym wyzwaniom jakie niesie postęp techniczny w pracach podwodnych i hydrotechnicznych.

Firma DALBA spełnia wymagania zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001:2007 i OHS20890 potwierdzone certyfikatem utrzymywanym przez SAI GLOBAL

Oferta

Firma DALBA wykonuje prace w zakresie :

Przeglądy oraz inwentaryzacje budowli hydrotechnicznych poparte dokumentacja techniczna przy pomocy zapisu cyfrowego,
Prace wydobywczo poszukiwawcze
Batymetria zbiorników wodnych
Umacnianie dna zbiorników materacami betonowymi oraz geowłókniną
Umacnianie brzegów rzek zbiorników gabionami
Betonowanie podwodne , uszczelnianie ścianek z brusów betonowych
Podwodne prace minerskie
Ciecie i spawanie pod woda
Inspekcja i oczyszczanie dna zbiorników i kanałów
Układanie kabli , rurociągów w dnie i na dnie
Naprawa uszkodzeń elementów budowli hydrotechnicznych
Ocena stanu części podwodnych i nadwodnych budowli hydrotechnicznych .

Zdjęcia

 - GospodarkaMorska.pl

Opis dodatkowy

, Batymetria zbiorników wodnych, Prace podwodne i hydrotechniczne,

Dziękujemy za wysłane grafiki.