• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
27
paź 2016

Czy Polska jest morska – prawdy i mity

Szczegóły wydarzenia

Przemysły morskie i działania w obszarze gospodarki morskiej (edukacyjne, organizacyjne, ekologiczne i inne) stanowią liczące się i istotne źródło innowacji, transferu wiedzy i wartości dodanej w gospodarce światowej. Tak zwana niebieska gospodarka jest w Unii Europejskiej traktowana priorytetowo. Szacuje się, że przemysły morskie zatrudniają około 5,4 mln osób, które wytwarzają 500 mld euro wartości dodanej. O wyzwaniach, zagrożeniach i mitach związanych z gospodarka morską podczas kolejnego spotkania Kawiarni Naukowej opowie dr hab. Marek Grzybkowski, prof. AMG. Wykład odbędzie się 27 października w Hotelu Rezydent w Gdańsku.

Prognozuje się, że do 2020 r. liczba zatrudnionych może wzrosnąć do 7 mln osób, a wartość dodana produktów i usług „niebieskiej gospodarki” do 600 mld euro. To dane zawarte w inicjatywie zatytułowanej „Niebieski wzrost: perspektywy w zakresie zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich”. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że przemysły morskie będą tratwą ratunkową dla europejskiej gospodarki w dobie ciągłych kryzysów targających państwa położone wokół Morza Śródziemnego. Według Komisji Europejskiej (KE) turystyka nadmorska i morska zatrudnia najwięcej osób w gospodarce morskiej i generuje największą wartość dodaną brutto spośród europejskich przemysłów morskich.

W czasie spotkania prof. Marek Grzybowski z Akademii Morskiej w Gdyni, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego będzie starał się odpowiedzieć na pytania:

  • Czy Polska jest krajem morskim przez cały rok, czy tylko latem?

  •     W czym jesteśmy najlepsi?

  •     Jakie mamy szanse rozwojowe?

  •     Dlaczego polskie statki nie pływają pod polską banderą?

  •     Czy polskie stocznie upadły, czy się rozwijają?

  •     Kogo kształcą uczelnie morskie?

  •    Co to jest klaster morski i dlaczego trzeba działać w klastrach?


Profesor Marek Grzybowski zajmuje się ekonomią i zarządzaniem w gospodarce morskiej oraz rozwojem gospodarek innowacyjnych w Regionie Morza Bałtyckiego. Jako kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania w Akademii Morskiej w Gdyni, wraz zespołem, zajmuje się transferem wiedzy między nauką i przedsiębiorcami oraz administracją. Jako członek „Athens Institute for Education and Research” uczestniczy w międzynarodowych badaniach naukowych związanych z globalną gospodarką morską. Jako członek Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza "Technologie offshore i portowo-logistyczne" i 20. Krajowej Morskiej Specjalizacji Innowacyjne Technologie Morskie uczestniczy w generowaniu projektów związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami w polskiej gospodarce morskiej. Prowadzi międzynarodowy „Maritime Think Tank” na portalu www.linkedin.com. Jest członkiem zespołu roboczego do spraw koordynacji wdrażania SUERMB w Polsce przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wspierając działania MSZ w obszarze współpracy międzynarodowej w regionie Morza Bałtyckiego. Transfer wiedzy o najnowszych trendach w gospodarce globalnej, zarządzaniu, finansach i procesach innowacyjnych zapewnia jako redaktor naczelny „Internet Manager” oraz redaktor naczelny „Transfer Wiedzy”. Autor i współautor publikacji zwartych nt. organizacji i zarządzania, metodyki projektowania, modelowania i wdrażania strategii marketingowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej.

Pracując w Instytucie Morskim w Gdańsku w latach 2004-2009, uczestniczył wrealizacji projektów: Projekt InterMareC, Inloc, Baltic Master, Basim, LogVAS, LOG_ALL, A-B Landbridge, Mass_NET oraz zarządzał projektami naukowymi nt. klastrów morskich oraz przemysłów morskich w gospodarce globalnej i innymi projektami związanymi z gospodarką morską. W Akademii Morskiej w latach 2010-2016 kierował projektami lub uczestniczył w projektach krajowych międzynarodowych. Między innymi był menedżerem projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” oraz koordynatorem polskiej części projektu MARCHAIN – realizowanego w ramach klastra projektów BSR StarDust (Program Regionu Morza Bałtyckiego).

Obecnie jest koordynatorem TENTacle Gdynia THIK TANK – wspierającego projekt TENTacle – flagowy projekt w Regionie Morza Bałtyckiego, który realizowany jest w okresie od marca 2016 do marca 2019 r. Współpracę nauki z przedsiębiorcami w obszarze gospodarki innowacyjnej realizuje jako kierownik seminarium naukowego „Ekonomia i zarządzanie w XXI wieku”.

Organizator około 90 konferencji, seminariów oraz paneli dyskusyjnych, w tym w ramach European Maritime Day. Promotor dwóch rozpraw doktorskich. Recenzent dwóch rozpraw doktorskich i jednego przewodu habilitacyjnego. Promotor około 600 prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Autor i redaktor 14 publikacji zwartych, ponad 110 publikacji naukowych, około 20 raportów i opracowań związanych z ekonomią i zarządzaniem w gospodarce morskiej. W ciągu trzech miesięcy 2016 r. zdobył ponad 300 czytelników i pobrań artykułów zamieszczonychna www.researchgate.net.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.

Czy Polska jest morska – prawdy i mity - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.