• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-336 Gdynia, al. Solidarności 2
  • Telefon: + 48 (58) 627 43 59
  • Fax: + 48 (58) 627 41 80
  • E-mail: trans-port@ctl.pl

Udostępnij

Firma CTL TRANS-PORT Spółka z o.o., powstała z przekształcenia Wydziału Transportu Wewnętrznego (WTW) w Porcie Gdynia, na bazie którego 1 czerwca 1995 roku utworzono Spółkę Portowy Zakład Transportu „TRANS-PORT” Spółka z o.o.

Firma początkowo zajmowała się zabezpieczeniem potrzeb transportowych portu między innymi przewozem samochodowym towarów, rozładunkiem statków, kolejową pracą manewrową itp. W kolejnych latach do tradycyjnych usług dodano między innymi: gospodarkę odpadami, sprzedaż paliw, smarów i olejów oraz usługi sanitarno-porządkowe.

W 2004 roku Portowy Zakład Transportu „TRANS-PORT” Spółka z o.o. wszedł w skład Grupy CTL Logistics S.A. i pod nazwą CTL TRANS-PORT Spółka z o.o. realizuje swoją działalność gospodarczą.

Wykorzystując posiadany potencjał, duże doświadczenie pracowników oraz dostępną infrastrukturę i wyposażenie CTL TRANS-PORT Spółka z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej, obsługi manewrowej bocznic kolejowych, usług komunalno-sanitarno-porządkowych i innych. Dzięki ciągłej poprawie organizacji pracy, uruchamianiu nowych działalności, codziennemu monitorowania poziomu kosztów – usługi Spółki stają się coraz bardziej konkurencyjne.

Posiadane certyfikaty jakościowe świadczą o najwyższym poziomie realizowanych przez Spółkę usług.

Oferta

Usługi kolejowe

Usługi sanitarno-porządkowe

Stacja paliw

Transport samochodowy

Obsługa warsztatowa pojazdów

Kontakt do działów firmy

Adres do korespondencji:
CTL TRANS-PORT Spółka z o.o.
81-336 Gdynia, al. Solidarności 2

Telefony główne:
+ 48 (58) 627 43 59 - Sekretariat
+ 48 (58) 627 44 28 – Dysponenci (całodobowy)
+ 48 (58) 627 44 26 – Marketing
+ 48 (58) 621 50 41 – Warsztat kolejowy
+ 48 (58) 627 44 40 – Brygada kolejowa
+ 48 (58) 621-51-92 – Stacja paliw

Faksy główne:
+ 48 (58) 627 41 80 - Sekretariat
+ 48 (58) 627 44 30 - Dysponenci
+48 (58) 627 49 64 - Marketing

Poczta e-mail:
trans-port@ctl.pl
dyspozytor.transport@ctl.pl

Zdjęcia

Opis dodatkowy

usługi kolejowe, usługi sanitarno-porządkowe, stacja paliw, transport samochodowy, obsługa warsztatowa pojazdów

Dziękujemy za wysłane grafiki.