• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 02-672 Warszawa, Domaniewska 49
  • Telefon: +48 (22) 549 32 00
  • Fax: +48 (22) 549 32 03
  • E-mail: info@ctl.pl

Udostępnij

Spółka Chem Trans Logistic rozpoczęła swoją działalność w dziedzinie spedycji kolejowej - głównie materiałów chemicznych - na początku lat dziewięćdziesiątych. Bardzo dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa w ciągu kilku lat zaowocował powstaniem Grupy CTL (Chem Trans Logistic Holding Polska S.A.), która obecnie dysponuje własnym taborem trakcyjnym, kilkoma tysiącami wagonów, terminalami przeładunkowymi oraz agencjami celnymi.

W skład holdingu weszły spółki polskie oraz niemieckie oferujące coraz bardziej wyspecjalizowane usługi logistyczne z zakresu transportu kolejowego. W połowie 2004 roku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na CTL Logistics S.A. precyzując tym samym swój główny obszar działania jako kompleksowej „platformy logistycznej”. Działalność przewozowa spółek z Grupy sytuuje je jako największą kolej prywatną w Polsce i jedną z 5 największych w Europie.

Oferta

KOLEJ
CTL Logistics własnymi pociągami dostarcza paliwa stałe do elektrowni, elektrociepłowni i zakładów przemysłowych na terenie całego kraju. Wykorzystując własny i dzierżawiony tabor przewozi także kruszywa, paliwa płynne, wyroby hutnicze, produkty chemiczne oraz nawozy.

Unikalną usługą świadczoną przez CTL Logistics są przewozy międzynarodowe bez konieczności zmiany lokomotywy na granicy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych wielosystemowych lokomotyw, składy towarowe CTL Logistics mają bezpośredni dostęp np. do niemieckich, holenderskich linii kolejowych.

CTL Logistics przekracza także swoimi pociągami granicę wschodnią stając się tym samym pomostem logistycznym po-między Wschodem i Zachodem Europy.

SPEDYCJA
Uzupełnieniem katalogu oferowanych usług Grupy CTL jest spedycja kolejowa, krajowa i międzynarodowa, na rynkach towarów chemicznych, petrochemicznych, koksu, węgla i innych.
Dla zapewnienia zakresu i jakości usług naszym klientom, wykorzystujemy naszą wiedzę leżącą u podstaw istnienia firmy.

INTERMODAL
CTL Logistics prowadzi dystrybucję usług bezpośrednio oraz za pośrednictwem swoich spółek z Grupy zlokalizowanych w głównych centrach przewozowo-przeładunkowych w kraju i za granicą.

Po zapoczątkowaniu przewozów kontenerowych w relacji Niemcy – Polska, Niemcy – Węgry, Węgry – Polska, CTL Logistics rozpoczął w Piotrkowie Trybunalskim realizację projektu, którego celem jest zapewnienie obsługi w systemie transportu kombinowanego kolejowo-drogowego w rejonie centralnej Polski. Dzięki temu towary transportowane dotychczas wyłącznie transportem drogowym, będą mogły być dowiezione do Piotrkowa Trybunalskiego koleją i dalej ciężarówką zgodnie z dyspozycją klienta.

Doskonałe położenie w sieci kolejowej oraz bardzo dobre warunki na stacji Piotrków Trybunalski gwarantują przekształcenie terminala w węzeł transportu kombinowanego, pozwalający na przełączanie grup wagonów pomiędzy pociągami przejeżdżającymi tranzytem (typowy HUB kontenerowy) i obsługujący wszystkie jednostki transportu kombinowanego.

PRZEłADUNKI
Oferta CTL w zakresie przeładunków obejmuje: produkty chemiczne, paliwa, oleje, metale, nawozy, zboże, węgiel, kruszywa oraz wszelkie produkty pakowane w big bagach. Przeładunki są wykonywane w oparciu o sieć własnych i wynajętych terminali znajdujących się na wschodniej i północnej granicy Polski.

AGENCJE CELNE
Oferta CTL w zakresie odpraw celnych obejmuje dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurach celnych na terenie kraju, także oferowanie możliwości zabezpieczenia kwot należności celno-podatkowych (CTL posiada zabezpieczenia importowe i tranzytowe).

CTL Logistics posiada 7 oddziałów agencji celnej, z których 5 umiejscowionych jest w pobliżu kolejowych przejść granicznych. W części z nich świadczone są także usługi związane z prze-wozem cystern ładownych/próżnych, przeładunkiem oraz spedycją. CTL oferuje fachową pomoc w zakresie obowiązujących przepisów celno-podatkowych.

Kontakt do działów firmy

CTL Logistics Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
tel: +48 (22) 549 32 00
fax: +48 (22) 549 32 03
e-mail: info@ctl.pl

Biuro w Katowicach
ul. Roździeńskiego 190B
40-203 Katowice
tel: +48 (32) 239 40 00
fax: +48 (32) 239 40 12
e-mail: info@ctl.pl

Zdjęcia

Opis dodatkowy

transport kolejowy, spedycja, agencja celna, intermodal, transport intermodalny, przeładunki, wagony, bocznice, linie kolejowe, nieruchomości

Dziękujemy za wysłane grafiki.