• <
plus

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-718 Gdańsk, Elbląska 133 A
  • Telefon: 58 300 90 00
  • E-mail: info@corrpol.pl

Udostępnij


Oferta

OCHRONA KATODOWA KONSTRUKCJI I URZĄDZEŃ STALOWYCH
- OFERTA TECHNICZNA SPZP CORRPOL

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych CORRPOL Sp. z o.o. oferuje realizację systemów ochrony katodowej konstrukcji stalowych: rurociągów, zbiorników, orurowań studni, oczyszczalni ścieków, wewnętrznych powierzchni rur i wymienników ciepła, konstrukcji hydrotechnicznych, a także ochronę elektrochemiczną konstrukcji żelbetowych - "pod klucz" (lub zgodnie z innymi ustaleniami z inwestorem) wg współczesnego stanu nauki i technologii, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy inżynierskiej, norm i przepisów krajowych oraz zagranicznych, a nade wszystko - z zachowaniem najwyższego poziomu wykonawstwa.
Na wszystkie produkty i usługi udzielamy wieloletnich gwarancji.
SPZP CORRPOL produkuje wszystkie niezbędne elementy instalacji ochrony katodowej rurociągów, dysponuje potrzebnymi podzespołami, odpowiednim sprzętem i przeszkoloną specjalistyczną kadrą wykonawczą, posiada nowoczesne zaplecze produkcyjno-biurowe i laboratoria.
Na stałe współpracujący z SPZP CORRPOL wysokiej klasy specjaliści z zakresu ochrony katodowej tworzą zespół, któremu można powierzyć rozwiązywanie najtrudniejszych problemów technologicznych w tej dziedzinie nauki i techniki.
W stałej ofercie SPZP CORRPOL znajdują się:


DIAGNOSTYKA KOROZYJNA ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI METALOWYCH

Specjalistyczne pomiary technikami elektrochemicznymi i bezinwazyjnymi (pomiary intensywne CIPS, DCVG; ultradźwiękowe pomiary grubości; korozymetria rezystancyjna i polaryzacyjna),
Specjalistyczne pomiary i ocena zagrożenia korozyjnego spowodowanego odziaływaniem prądów błądzących (metoda korelacyjna i nowsze techniki),
Specjalistyczne pomiary i ocena zagrożenia rurociągów powodowanego przez prądy przemienne w rejonach linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
Kompleksowa ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, określenie jakości powłok izolacyjnych, stopnia zagrożenia korozją oraz skuteczności ochrony katodowej,
Wytypowanie optymalnych sposobów ochrony przeciwkorozyjnej, zarówno dla konstrukcji nowych jak i eksploatowanych.
PROJEKTOWANIE INSTALACJI OCHRONY KATODOWEJ
(rurociagi, zbiorniki, konstrukcje hydrotechniczne, oczyszczalnie ścieków, wymienniki ciepła, instalacje przemysłowe, konstrukcje żelbetowe)

NADZÓR INŻYNIERSKI NAD WYKONANIEM INSTALACJI OCHRONY KATODOWEJ

PRACE MONTAŻOWE OCHRONY KATODOWEJ
Wykonawstwo i testowanie wszelkiego rodzaju układów anodowych,
Wykonanie i testowanie przyłączy kablowych do konstrukcji chronionych metodą łukowego lutowanie twardego (PINBRAZING),
Układanie i testowanie kabli prądowych oraz przewodów pomiarowych,
Instalowanie i testowanie elektrod odniesienia do pracy ciągłej oraz innych elementów pomiarowych (czujniki korozymetryczne, kupony korozyjne, elektrody symulujące, sondy, itp.),
Montaż i testowanie stacji ochrony katodowej,
Instalowanie słupków kontrolno-pomiarowych.
MONITOROWANIE PROCESÓW KOROZJI W INSTALACJACH PRZEMYSŁOWYCH

Projektowanie systemów monitorowania i zdalnego nadzoru,
Kompletacja i montaż urządzeń,
Uruchomienie, nadzór i serwis eksploatacyjny.
Internetowa baza czujników korozymetrycznych CORRPOL-ER
MONITOROWANIE PRACY ORAZ SERWIS SYSTEMÓW OCHRONY KATODOWEJ
Okresowe pomiary potencjałowe, kontrola parametrów pracy systemów ochrony katodowej,
Tworzenie i prowadzenie baz danych eksploatacyjnych,
Czujniki korozymetryczne - produkcja, internetowa baza danych CORRPOL-ER,
Naprawy i wymiany elementów systemów ochrony katodowej.
POŚREDNICTWO W ZAKUPIE APARATURY POMIAROWEJ, SPRZĘTU I USŁUG
Sprzęt do pomiaru jakości izolacji ochronnych,
Pinbrazing (pistolety, materiały ruchowe),
Korozymetry rezystancyjne,
Aparatura do monitorowania i nadzoru systemów,
Usługi i dostawy w całym zakresie (sprzęt i oprogramowanie) firmy ATEKO Ostrava.

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.