• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
18
kwi 2018

Connecting by Inland Navigation. Żegluga łączy 2018

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  18.04.2018 - 19.04.2018

 • Telefon:

  +48 22 654 31 74

 • E-mail:

  registration@connectingiww.pl

  www.connectingiww.pl

W dniach 18-19 kwietnia we wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbędzie się międzynarodowa konferencja „Żegluga Łączy”. Organizatorami są Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz działająca w ramach ONZ Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE).

Konferencja opiera się na Rezolucji Ministerialnej nt. nowej ery dla zrównoważonego transportu śródlądowego i mobilności, przyjętej przez ministrów podczas siedemdziesiątej rocznicy powstania Komitetu Transportu Wewnętrznego UNECE w dniu 21 lutego 2017 r. Dokument ten odwołuje się do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i podkreśla znaczenie roli śródlądowego transportu wodnego dla zrównoważonego funkcjonowania krajowych systemów transportowych i ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy.

Konferencja „Żegluga łączy” będzie okazją do spotkania wysokich rangą przedstawicieli międzynarodowych instytucji, liderów i decydentów zajmujących się rozwojem transportu oraz zwrócenia ich uwagi na potrzebę rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego. Spotkanie przedstawicieli środowiska międzynarodowego to także niebywała okazja do przedyskutowania kwestii związanych z transportem wodnym śródlądowym w Europie, na świecie oraz podzielenie się wzajemnymi doświadczeniami.

Jednym z głównych celów konferencji jest wzmocnienie europejskiej i międzynarodowej świadomości w zakresie możliwości, które oferuje sektor transportu wodnego śródlądowego. Podczas debat i sesji poruszone zostaną takie tematy jak rozwój kluczowej dla warunków nawigacyjnych infrastruktury, digitalizacja i szeroki dostęp do danych i informacji, ekologia transportu, edukacja w zakresie potrzeb sektora czy praca w branży żeglugowej.

Spotkanie otworzą Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Sekretarz Wykonawczy UNECE Olga Algayerova. Aktualnie udział w wydarzeniu potwierdziło kilku ministrów transportu krajów partnerskich, wielu ekspertów branży żeglugowej oraz szefowie instytucji zajmujących się transportem wodnym śródlądowym w swoich krajach.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmuje się sprawami związanymi z gospodarką morską, gospodarką wodną, żeglugą śródlądową oraz rybołówstwem.

UNECE (Europejska Komisja Gospodarcza) jest jedną z pięciu regionalnych komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powstała w 1947 roku w celu wspierania współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi. Obecnie liczy 56 państw-członków.

Rejestracja na wydarzenie: www.konferencjaiww.pl/rejestracja

Akredytacje dla mediów: www.konferencjaiww.pl/kontakt/#media

Connecting by Inland Navigation. Żegluga łączy 2018 - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.