• <

Dane kontaktowe

  • Adres: 00-957 Warszawa, ul. Czerniakowska 81/83
  • Telefon: (+48 22) 84 11 263
  • Fax: (+48 22) 84 11 266
  • E-mail: cenzin@cenzin.com.pl

Udostępnij

CENZIN sp. z o.o. jest bezpośrednim sukcesorem założonego w 1926 roku towarzystwa SEPEWE (firmy, która przed II wojną światową eksportowała sprzęt wojskowy do ponad 40 krajów świata) oraz Centralnego Zarządu Inżynierii, który w latach 1950-1989, usytuowany w strukturach Ministerstwa Handlu Zagranicznego, a następnie Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, realizował działalność handlową związaną z międzynarodowym obrotem sprzętem uzbrojenia.

Ustawa o działalności gospodarczej z 1989 r. stworzyła ramy prawne do zarejestrowania w dniu 15 maja 1990 r. PHZ CENZIN Sp. z o.o., jako Spółki Prawa Handlowego, prowadzącej działalność eksportową i importową w zakresie obrotu uzbrojeniem i sprzętem specjalnym. Większościowym właścicielem PHZ CENZIN Sp. z o.o. został Skarb Państwa, a pozostałe udziały stały się własnością ponad 20-stu przedsiębiorstw polskiego potencjału obronnego.

W dniu 8 października 2003 r. udziały Spółki, będące w posiadaniu Skarbu Państwa (67,77%), zostały przekazane Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Od tego czasu PHZ CENZIN Sp. z o.o. pełniło funkcję operatora handlowego i koordynatora przedsięwzięć promocyjnych Grupy Kapitałowej Lotniczo-Radioelektronicznej, powołanej przez ARP S.A.

21 grudnia 2009 r., w wyniku realizacji rządowej „Strategii Przekształceń Strukturalnych Przemysłowego Potencjału Obronnego w latach 2005 – 2012”, PHZ CENZIN Sp. z o.o. weszło w skład Grupy Bumar, a jego dominującym udziałowcem został Bumar sp. z o.o.

Dziękujemy za wysłane grafiki.