• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-216 Gdańsk, Sobieskiego 7
  • Telefon: 58 348-61-72
  • Fax: 58 347-27-90
  • E-mail: cbiuro@pg.gda.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Urzędy, Instytucje Służby morskie Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej

Centrum Morskich Technologii Militarnych jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Gdańskiej, powołaną do prowadzenia działalności badawczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie techniki i technologii (w szczególności morskiej i militarnej) oraz do wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie zgodnym z zapisami uzyskanej koncesji.

Centrum w zakresie swojej działalności korzysta z zasobów personalnych i sprzętowych wydziałów Politechniki Gdańskiej, które posiadają odpowiednio do tego celu przygotowane zespoły:
1. Zespół Obrony Biernej Okrętu - tworzą pracownicy Ośrodka Doświadczalnego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG,
2. Zespół Hydroakustyki - tworzą pracownicy Katedry Systemów Elektroniki Morskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG,
3. Zespół Techniki Głębinowej - tworzą pracownicy Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG,
4. Zespół Ochrony Antykorozyjnej - tworzą pracownicy Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego PG.

Zakres działalności Centrum obejmuje:
1. Zespół Obrony Biernej Okrętu:
- demagnetyzacja okrętów
- poligony pomiarowe
- wykrywanie obiektów podwodnych
- magnetometry
- aparatura medyczna i chemiczna
2. Zespół Hydroakustyki:
- systemy hydroakustyczne aktywne i pasywne
- detekcja i estymacja parametrów sygnałów
- filtracja przestrzenna
- przetworniki i anteny hydroakustyczne
- propagacja sygnałów akustycznych w morzu
- akustyka teoretyczna
- szerokopasmowe sygnały i pola akustyczne
- metody zobrazowania sygnałów hydroakustycznych
- układy nieliniowe
3. Zespół Techniki Głębinowej:
- pojazdy głębinowe
4. Zespół Ochrony Antykorozyjnej:
- systemy ochrony katodowej


Zapewniamy naszym klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie nowych opracowań, produkowanych wyrobów i technologii poprzez ciągły proces innowacyjności i doskonalenia w obszarach nowoczesności opracowań technicznych, ich jakości, elastyczności rozwiązań, szybkości realizacji oraz optymalizacji kosztów. Gwarantujemy to dzięki bieżącej współpracy z zespołami badawczymi naszej Uczelni, a także bogatemu doświadczeniu w realizacji prac objętych zakresem działalności Centrum.

Oferta

Systemy pomiarowe pól fizycznych okrętów: magnetycznego, hydrodynamicznego, elektrycznego, hydroakustycznego, pola cieplnego
System automatycznej regulacji prądów w okrętowych uzwojeniach demagnetyzacyjnych do minimalizacji pola magnetycznego indukowanego
System generacji impulsów prądowych w uzwojeniach demagnetyzacyjnych nawiniętych na ferromagnetycznym kadłubie okrętu
System automatycznego sterowania procesem demagnetyzacji pola magnetycznego
System magnetometryczny do wykrywania i śledzenia z platform powietrznych obiektów podwodnych
System dynamicznej demagnetyzacji okrętów (system oczekuje na wdrożenie)
Hydroakustyczne systemy aktywne (sonary, echosondy, systemy dokowania)
Hydroakustyczne systemy pasywne (sonary z anteną holowaną i z anteną gradientową)
Hydroakustyczne urządzenia pomiarowe (mierniki prędkości dźwięku, wyznaczanie tras propagacji dźwięku)
Układy analogowe małej mocy (wzmacniacze, filtry, generatory, mieszacze, układy regulacji itp.)
Układy dużej mocy (impulsowe wzmacniacze mocy, zasilacze) oraz układy cyfrowe i mikroprocesorowe
Systemy komputerowe pracujące w czasie rzeczywistym
Zespoły zobrazowania, rejestracji i transmisji sygnałów cyfrowych
Przetworniki ultradźwiękowe i anteny hydroakustyczne
Morskie bezzałogowe systemy mobilne do zastosowań cywilnych i militarnych, w tym dwa pojazdy autonomiczne
Systemy ochrony katodowej

Kontakt do działów firmy

Politechnika Gdańska
Centrum Morskich Technologii Militarnych
ul. Sobieskiego 7 80-216 Gdańsk
fax: +48 58 347 27 90
e-mail: cmtm@pg.edu.pl

Biuro Centrum
Tomasz Kępa tel.: +48 58 347 20 55
Iwona Małecka tel.: +48 58 348 61 72
Paweł Zariczny tel.: +48 58 348 60 60

Dziękujemy za wysłane grafiki.