• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-563 Gdańsk, Oliwska 33a
  • Telefon: 58 342 16 98
  • Fax: 58 342 16 98
  • E-mail: krzysztof.szczubelek@boskalis.com

Udostępnij

Boskalis Polska Sp. z o.o.będąca przedstawicielstwem firmy Royal Boskalis Westminster nv i wchodząca w skład holdingu Boskalis Europe bv. bazuje na doświadczeniu partnerów, jak i własnym, w zakresie wszelkich robót czerpalnych i hydrotechnicznych, w których wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie charakterystyczne dla każdego z tych kierunków.Prace związane z detekcją i usuwaniem niewybuchów to nowy kierunek działań firmy. Stanowią one ważny element działań, które należy wykonać przed rozpoczęciem każdej inwestycji w szczególności w przypadku akwenów wodnych. Wykorzystanie w tych pracach sprzętu pływającego, jak i detekcji z wykorzystaniem systemów satelitarnych.Prace czerpalne z wykorzystaniem specjalistycznych statków prowadzone są szybko z zachowaniem najwyższych standardów światowych. Mając do dyspozycji 400 jednostek jest w stanie prowadzić skomplikowane prace w wielu miejscach jednocześnie i w najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Usuwanie skażonych osadów dennych, sztuczne zasilanie plaż oraz transport hydrauliczny pozyskiwanego kruszywa na znaczne odległości, to są te elementy, które pokazują wszechstronność działania firmy. Bogate doświadczenie w budowie składowisk zanieczyszczonego refulatu oraz pól refulacyjnych daje firmie mandat na uczestniczenie w rozwiązywaniu aktualnie nurtujących problemów związanych z tym tematem.Prace hydrotechniczne związane z tworzeniem nowych lądów, konsolidacja mająca na celu ich przygotowanie pod przyszłe inwestycje prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych, ekonomicznych technologii. Zastosowanie drenażu pionowego Mebradrain i Beaudrain pozwala przygotować i wzmocnić każde podłoże, które takiego wzmocnienia potrzebuje. Szybkie działanie oferowanych systemów skraca okres oczekiwania na efekt końcowy, tj. konsolidację gruntu, a tym samym pozwala na skrócenie czasu inwestycji. Wprowadzenie nowych systemów palowania pod obciążenia dynamiczne o nazwie Augeo pozwoliło firmom uczestniczyć w zadaniach związanych z infrastrukturą, tj. budową autostrad - ich usytuowaniem na nasypach i gruntach słabonośnych. Wykonywanie narzutów kamiennych, budowa pirsów, instalacja ścian szczelnych stalowych i z PCV, wszystko to w połączeniu z robotami czerpalnymi daje możliwość realizacji zadań "pod klucz", co niejednokrotnie ma szczególne znaczenie, gdyż odpowiedzialność za takie przedsięwzięcia spoczywa na firmie posiadającej długoletnie doświadczenie i praktykę.
Zapraszamy do współpracy.

Oferta

Oferta:
Prace czerpalne z wykorzystaniem specjalistycznych statków prowadzone są szybko z zachowaniem najwyższych standardów światowych. Mając do dyspozycji 400 jednostek jest w stanie prowadzić skomplikowane prace w wielu miejscach jednocześnie i w najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Usuwanie skażonych osadów dennych, sztuczne zasilanie plaż oraz transport hydrauliczny pozyskiwanego kruszywa na znaczne odległości, to są te elementy, które pokazują wszechstronność działania firmy. Bogate doświadczenie w budowie składowisk zanieczyszczonego refulatu oraz pól refulacyjnych daje firmie mandat na uczestniczenie w rozwiązywaniu aktualnie nurtujących problemów związanych z tym tematem. Race hydrotechniczne związane z tworzeniem nowych lądów, konsolidacja mająca na celu ich przygotowanie pod przyszłe inwestycje prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych, ekonomicznych technologii. Zastosowanie drenażu pionowego Mebradrain i Beaudrain pozwala przygotować i wzmocnić każde podłoże. Produkty i usługi Boskalis Polska Sp. z o.o. bazuje na doświadczeniu partnerów, jak i własnym, w zakresie wszelkich robót czerpalnych i hydrotechnicznych, w których wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie charakterystyczne dla każdego z tych kierunków. Prace związane z detekcją i usuwaniem niewybuchów to nowy kierunek działań firmy. Stanowią one ważny element działań, które należy wykonać przed rozpoczęciem każdej inwestycji w szczególności w przypadku akwenów wodnych. Marki i specjalizacje Prace czerpalne związane z pogłębieniami torów wodnych i akwenów, prace hydrotechniczne przy portach i terminalach, prace z zakresu konsolidacji gruntów oraz prace z zakresu usuwania niewypałów i amunicji.

Kontakt do działów firmy

Dział Finansowo-Księgowy (adres rejestrowy spółki)
ul. Langiewicza 28/2
70-263 Szczecin
tel. +48-91-484-34-64
tel. +48-91-881-26-43
fax. +48-91-881-26-53

Dział Marketingu
ul. Oliwska 33a
80-563 Gdańsk
tel: +48-58-342-16-98
fax: +48-58-342-16-98
e-mail: krzysztof.szczubelek@boskalis.com

Zdjęcia

Opis dodatkowy

prace czerpalne, prace czerpalno - refulacyjne, prace hydrotechniczne, usuwanie niewypałów, usuwanie niewybuchów

Dziękujemy za wysłane grafiki.