• <

Dane kontaktowe

Udostępnij

Biuro powstało w 1973 roku i nosiło nazwę Biura Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii Nafty „Bipronaft” – Kraków Oddział w Gdańsku. Od roku 1989 przyjęło nazwę Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „BiproRaf” Sp. z o.o. W styczniu 2007 roku firma KTI Poland SA z włoskim kapitałem przejęła udziały LURGI S.A. i Grupy LOTOS S.A., a od sierpnia 2011 właścicielem 100%  udziałów została firma Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Biproraf Sp. z o.o. posiada duże doświadczenie oraz niezbędne kompetencje nie tylko w projektowaniu lecz również w szeroko rozumianej obsłudze inwestorskiej czyli budowaniu programu inwestycji, uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów do projektowania, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz inspektorskiego, przygotowania umów oraz opracowania ekspertyz i opinii technicznych w branżach: naftowej i petrochemicznej. Naszym kolejnym profilem działalności jest wykonywanie kompleksowych usług projektowych wielobranżowych stacji gazu płynnego (LPG), stacji/frontów rozładowczo – nalewczych, stacji autogazu, terminali LPG, stanowisk napełniania autocystern, dostosowywanie zbiorników magazynowych LPG do obowiązujących przepisów oraz instalacja zbiornikowa gazu propanowego. Kompleksowość naszych usług polega na wykonywaniu wszystkich czynności procesu inwestycyjnego związanego z przygotowaniem dokumentacji technicznej począwszy od opracowania koncepcji zagospodarowania terenu i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, poprzez uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a skończywszy na uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

 

Podczas każdego etapu konstrukcji bazujemy na niezbędnych pozwoleniach i certyfikatach. Terminowe zakończenie prac zgodne z oczekiwaniami klienta oraz ustalonym harmonogramem zawdzięczamy stałemu nadzorowi, przestrzeganiu prawa budowlanego oraz jednoczesnej ochronie środowiska.

 

 

Od sierpnia 2017 jesteśmy członkiem Klastra Technologi Wodorowych i Czystych Technologi WęglowychZadaniem Klastra jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii energetycznych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

Dziękujemy za wysłane grafiki.