• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
19
sty 2016

Bezpieczeństwo portów morskich – edycja zachodniopomorska

Szczegóły wydarzenia

Polski Rejestr Statków i Krajowa Izba Gospodarki Morskiej zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w seminarium Bezpieczeństwo portów morskich – edycja zachodniopomorska, które odbędzie się w Urzędzie Morskim w Szczecinie w dniu 19 stycznia 2016 r.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, pan Andrzej Borowiec objął seminarium patronatem honorowym.

Podobnie jak w czasie seminarium organizowanego w listopadzie 2015 r. w Centrali PRS w Gdańsku, tematy wystąpień dotyczyć będą bezpieczeństwa transportu i magazynowania ładunków niebezpiecznych. Do przedstawienia wystąpień zaproszeni zostali między innymi eksperci z Urzędu Morskiego (Kapitanaty Portów Szczecin i Świnoujście ) oraz Zarządu Morskich Portów  Szczecina i Świnoujścia.

Rejestracji uczestnictwa  należy dokonać poprzez stronę internetową.

Koszt uczestnictwa: 80zł + 23%VAT
Wpłaty należy dokonać na konto:
Bank Millenium S.A. 37 1160 2202 0000 0002 6171 3898
do dnia 17 stycznia 2016 r.

Dziękujemy za wysłane grafiki.