• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
28
lut 2018

Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  28.02.2018 - 01.03.2018

 • Telefon:

  +48 22 412 24 92

 • E-mail:

  biuro@beif.pl

  www.beif.pl
 • Patronat:

  GOSPODARKAMORSKA.PL

„BAŁTYCKIE FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI MORSKIEJ” zapamiętaj tę nazwę - to coś więcej niż konferencja, to miejsce gdzie kształtuje się bałtycki przemysł energetyki morskiej.

Dlaczego warto wziąć udział w naszej konferencji? Bo patrzymy szerzej i dalej – nie tylko energetyka wiatrowa, nie tylko Polska, widzimy i prezentujemy to co wynika z profesjonalnych analiz biznesowych, współpracujemy z najlepszymi i najbardziej doświadczonymi organizacjami, firmami, ekspertami, jesteśmy liderami rozwoju projektów energetycznych na morzu, w tym morskich farm wiatrowych w Polsce, jesteśmy konsekwentni i niestrudzeni w tworzeniu rynku morskiej energetyki na Południowym Bałtyku

BAŁTYCKIE FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI MORSKIEJ

4 odsłona międzynarodowej dyskusji o potencjale i przyszłości polskiego przemysłu energetyki morskiej

Nasza zasada – najpierw praca analityczna, potem decyzje polityczne, a na końcu dyskusja biznesowa. Bo nie ma biznesu, bez stabilnych ram systemowych. A system tworzą decyzje polityczne.

Dlatego od 5 lat, wyniki prowadzonych dyskusji i analiz przekładamy na strategie i plany, które są podstawą decyzji politycznych i biznesowych związanych z rozwojem morskich farm wiatrowych w Polsce.

W lutym 2017 uzgodniliśmy, z szeroką reprezentacją branży morskiej i energetycznej, kierunki prac analitycznych i planistycznych, jakie są niezbędne, aby uczynić z Polski lidera rozwoju i obsługi morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Prace te systematycznie wykonujemy i na bieżąco konsultujemy z przedstawicielami przemysłu morskiego, inwestorami, przedstawicielami Rządu i Parlamentu, w ramach mniejszych imprez branżowych i w gronie Porozumienia Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej. Wyniki naszych analiz stanowią wkład merytoryczny do prac nad polityką energetyczną Polski, która ma zostać przyjęta przez Rząd RP do końca bieżącego roku.

Ale to na Bałtyckim Forum Przemysłu Energetyki Morskiej zaprezentujemy i poddamy dyskusji pełne wyniki naszych analiz w zakresie:

 •     potencjału rynkowego morskiej energetyki wiatrowej w regionie Południowego Bałtyku
 •     możliwych scenariuszy rozwoju morskiej energetyki na Bałtyku
 •     współpracy międzynarodowej w obszarze tworzenia łańcucha dostaw
 •     systemowych rozwiązań promujących inwestycje w polskim przemyśle morskiej energetyki
 •     przestrzennych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych warunków budowy transgranicznych sieci przesyłowych na Południowym Bałtyku.

Każda sesja będzie zorganizowana wg następującego schematu:

 • prezentacja wyników analiz i propozycji rozwiązań
 • dyskusja panelowa z ekspertami i praktykami
 • debata oksfordzka z udziałem wszystkich uczestników konferencji
 • podsumowanie – wnioski i postulaty

Dziękujemy za wysłane grafiki.