• <

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-336 Gdynia, ul. Indyjska 2
  • Telefon: 58 627 43 72
  • Fax: 58 621 55 44
  • E-mail: sekretariat@btz.gdynia.pl

Udostępnij

Bałtycki Terminal Zbożowy jest nowoczesnym terminalem portowym obsługującym wszelkiego rodzaju ładunki zbożowe, takie, jak : pszenica, jęczmień, żyto, nasiona rzepaku oraz surowce paszowe, jak : śruty : sojowa, rzepakowa i wysłodki buraczane. Usytuowany jest przy dwu nabrzeżach : Indyjskim i Norweskim w Porcie Gdynia. Elewator zbożowy, zbudowany w 1937 roku, w okresie przed II wojną światową przeznaczony był do obsługi eksportu i importu zboża oraz jego uszlachetniania. Elewator w tym czasie wykorzystywany był głównie do eksportu polskiego zboża i jako magazyn tranzytowy.Po II wojnie światowej, gdyński elewator przejął znaczącą część importu zboża do Polski, a w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, także eksportu. Powiększanie ładowności statków pełnomorskich używanych w transporcie zbóż spowodowało, że konwencjonalne urządzenia przeładunkowe oraz posiadana pojemność magazynowa elewatora okazały się niewystarczające. W wyniku przeprowadzonej w latach 1992 - 1993 i 1999 - 2001 modernizacji i budowy dodatkowego magazynu płaskiego o pojemności 25.000 ton, Bałtycki Terminal Zbożowy w Gdyni jest w chwili obecnej terminalem portowym nowocześnie wyposażonym, świadczącym usługi w zakresie przeładunku i składowania zbóż i pasz na profesjonalnym europejskim poziomie.


Bałtycki Terminal Zbożowy dysponuje powierzchnią składową o pojemności 51.000 ton, która obejmuje :
- elewator zbożowy, zmodernizowany w 1992 r., o pojemności 12.000 ton,
- silosy stalowe, zbudowane w 1996 r., o pojemności 14.000 ton,
- nowoczesny płaski magazyn paszowy, oddany do użytku w 2001 r.,
o pojemności 25.000 ton dla pasz i 32.000 ton dla zbóż.

Systemy komputerowe zastosowane w elewatorze, silosach i magazynie płaskim umożliwiają wydajne i elastyczne wykorzystanie całej powierzchni składowej. Nowoczesne urządzenia wraz z systemem elektronicznych wag automatycznych gwarantują najwyższy standard świadczonych przez Terminal usług przeładunku i składowania zbóż i pasz.

Wydajność dobowa obsługi lądowych środków transportu jest następująca :
- elewator : samochody - 7000 ton
- elewator : wagony - 4000 ton
- samochody : elewator - 5000 ton
- wagony : elewator - 4000 ton

Opis dodatkowy

terminal zbożowy, przeładunki, składowanie, btz

Dziękujemy za wysłane grafiki.