• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-557 Gdańsk, Marynarki Polskiej 15
  • Telefon: 58 737 77 22
  • Fax: 58 737 79 25
  • E-mail: bau@bau.edu.pl

Udostępnij

Bałtycka Akademia Umiejętności jest firmą szkoleniowo - doradczą działającą na rynku od 1992r. Wyspecjalizowana w szkoleniu kadry portowej. Szkoli też inne branże.
Od 2002r. posiada wdrożony system jakości w zakresie usług szkoleniowych potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2015. BAU posiada również certyfikat uznania ośrodka szkoleniowego jako Morskiej Jednostki Edukacyjnej wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Rady Interesantów Portu.
Współpracuje z wieloma wykładowcami, trenerami, instruktorami, posiadającymi wysokie kwalifikacje w swoich dziedzinach.
Programy oraz szkolenia dostosowuje do specyfiki i indywidualnych potrzeb firm i kursantów.
Dysponuje salami wykładowymi, sprzętem audiowizualnym oraz innymi pomocami dydaktycznymi.

Oferta

NASZA OFERTA :

Kursy operatorów i konserwatorów:
- żurawi (np. jezdniowych, szynowych, samojezdnych, pływających)
- żurawi budowlanych np. wieżowy i samochodowych tzw. HDS
- suwnic kontenerowych i innych
- wozów kontenerowych czołowo widłowych i podsiębiernych
- wózków jezdniowych wraz z wymianą butli gazowych
Inne:
- sztauowanie ładunków w kontenerach lub na statkach
- szkolenie cumowników i starszych cumowników,
- ładowanie i napełnianie zbiorników materiałami niebezpiecznymi
- kurs operatora łączności bliskiego zasięgu SRC
- radiotelefonisty do pasma VHF
- hakowych, lukowych, chwytakowych
- elektryczne i energetyczne
* w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych tzw. SEP gr. I
* w zakresie eksploatacji urządzeń zużywających ciepło, paliwa stałe, płynne oraz przetwarzających i przesyłających ciepło (m.in. dla palaczy kotłów, obsługujących sprężarki) - GRUPA II
* przygotowujące do egzaminu w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych - GRUPA III
- kurs podstaw hydrauliki siłowej
- podstawy zagadnień dotyczących odpraw celnych
- liczne warsztaty dla kierujących pracownikami i zarządzających firmą

Dla pracowników mających kontakt z żywnością w tym: kucharzy okrętowych i lądowych, intendentów, sprzedawców, menedżerów i właścicieli :
- Jednodniowe szkolenie „Podstawowe zasady higieny przy produkcji i obrocie artykułami spożywczymi w systemie HACCP” (programy są dostosowane do odbiorców)
- Szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach: kierujących pracownikami, pracodawców, administracyjno – biurowych, inżynieryjno -technicznych, robotniczych, służb BHP

Dla marynarzy m.in.:
- przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej i wyższy medyczny
- przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
- kurs marynarz wachtowy
- kurs starszy marynarz
- przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym
- przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku
- kurs dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
- uaktualniające w zakresie opieki medycznej nad chorym
- kurs oficer ochrony statku
- kurs w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych HAZMAT

Ponadto zaprasza do korzystania z usług pracowni badań psychologicznych gdzie realizowane są badania m.in. : wysokościowe, dla operatorów sprzętu, dla kierowców wszystkich kategorii, dla tych, którzy utracili prawo jazdy (punkty, alkohol), dla osób ubiegających się o licencję na broń czy licencję pracownika ochrony, itp.

Kontakt do działów firmy

tel. 58 737 77 22
tel/fax. 58 737 79 25
e-mail: bau@bau.edu.pl

Zdjęcia

Opis dodatkowy

kursy, szkolenia, kurs, szkolenie, SRC, VHF, SEP, kurs elektroenergetyczny, radiotelefonista VHF, kurs cumowników, cumownik, starszy cumownik, rigger, kurs rigger, kurs lukowych, lukowy, hakowy, wózki jezdniowe, BAU, Bałtycka Akademia Umiejętności, psychotesty, badania psychotechniczne, żurawie pływające, żuraw wieżowy, żurawie, żuraw, suwnica, kurs na suwnicę, suwnicowy, operator, konserwator, Reachstacker, RTG, STG, kurs na żurawie, żuraw jezdniowy, żuraw samojezdny, szkolenia na żurawie, operator żurawia, żuraw statkowy, żuraw szynowy, wozy kontenerowe, wózek widłowy, wozy podsiębierne, kurs na wózki widłowe, kurs na wózki jezdniowe, wózki widłowe, BHP, kursy BHP, minimum sanitarne, szkolenie na obsługę dźwigu towarowo osobowego, obsługa dźwigu towarowo osobowego, marynarze, żeglarze, kursy dla marynarzy, kursy dla żeglarzy, starszy marynarz, marynarz wachtowy, oficer, oficer ochrony statku, HAZMAT. celne, odprawa celna, zagadnienia, morski, marynarz

Dziękujemy za wysłane grafiki.