• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
21
paź 2015

Baltic Flows - Solutions and Initiatives in Diffuse Load Monitoring

Szczegóły wydarzenia

Baltic Flows ma przyjemność zaprosić na seminarium i spotkanie networkingowe organizowaną wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: „Solutions and Initiatives in Diffuse Load Monitoring". Seminarium odbędzie się 21 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o najlepszych praktykach stosowanych w rejonie Morza Bałtyckiego w zakresie monitorowania i przeciwdziałania zanieczyszczeniom rozproszonych wody. Mamy nadzieję, że seminarium przybliży Państwu możliwości płynące ze współpracy administracji i nauki z przemysłem w obszarze zanieczyszczeń wody dzięki prezentacji rozwiązań funkcjonujących już w innych krajach Morza Bałtyckiego. Intencją organizatorów jest również wymiana kontaktów pomiędzy uczestnikami zainteresowanymi udziałem we wspólnych projektach transgranicznych będących na etapie przygotowań. Podczas wydarzenia zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją zaproszonych instytucji naukowych i innowacyjnych przedsiębiorstw w postaci sesji posterowej, prezentującej najciekawsze projekty ostatnich lat, jakie zrealizowano w krajach Morza Bałtyckiego.

Zapraszamy do zapoznania się programem wydarzenia: http://www.balticflows.eu/events. Udział w spotkaniu jest bezpłatny po zarejestrowaniu się do dnia 18 października 2015 r. (https://goo.gl/KoDaIT).

Dziękujemy za wysłane grafiki.