• <

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-366 Gdynia, Abrahama 37/5
  • E-mail: office@balquest.pl

Udostępnij

Zakres działalnościDostarczamy wiedzę i informacje z dziedziny eksploatacji, techniki i ekonomiki sektora TSL (transport, spedycja, logistyka) niezbędne do wypełnienia luki pomiędzy zasobami posiadanymi przez podmioty, instytucje i organizacje operujące na rynku a potrzebami wynikającymi z relacji gospodarczych będących przedmiotem ich działania.

Łączymy doświadczenie i praktykę z najnowszymi trendami obowiązującymi na rynku w zakresie problematyki zarządzania projektami inwestycyjnymi i tworzenia systemów transportowych łączących zintegrowane ciągi ładunkowe dla poszczególnych grup towarów w ujęciu regionalnym i globalnym – jesteśmy gotowi do aktywnego uczestnictwa w projektach na wszystkich etapach ich realizacji, od momentu powstania koncepcji, poprzez fazę projektowania i realizacji do momentu wdrożenia do eksploatacji.

Nasze produkty są rezultatem aktualnych badań rynku i opinii publicznej prowadzonych z zastosowaniem metod i ekspertyz opracowywanych przez specjalistów z sektora TSL w Polsce i za granicą w celu uwiarygodnienia praktycznych zastosowań rezultatów wykonywanych prac zgodnie z zakresem realizowanych projektów.

Organizujemy praktyczne szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz efektywnego wykorzystania systemów TSL na obszarze lokalnym, regionalnym i globalnym; specjalizujemy się w eksploatacji i technice zintegrowanych łańcuchów transportowych obsługujących ładunki w obrocie portowo-morskim i towarzyszących im gałęziach transportu zapleczowego.

Na każdym etapie działania poszukujemy rozwiązań z zakresu technologii informatycznych, upraszczających i przyspieszających procesy planowania, organizacji i zarządzania organizacją, w szczególności z wykorzystaniem metod elektronicznej wymiany danych (EDI), eliminujące konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych oraz pozwalające na uniknięcie przypadkowych pomyłek.

Opis dodatkowy

doradztwo, szkolenia,

Dziękujemy za wysłane grafiki.