• <
plus

Przyrządy do monitorowania intensywności drgań.

Dane kontaktowe

  • Adres: 05-075 Warszawa-Wesola, Ul. Dzielna 21
  • Telefon: 48 22 773 4662
  • Fax: 48 22 773 4668
  • E-mail: askrz@asinstrument.com.pl

Udostępnij

Przyrządy przenośne
- wielofunkcyjne przyrządy używające chronionej patentem metody impulsów uderzeniowych (SPM)
do monitorowania łożysk kulkowych i wałeczkowych, metody oceny analizy drgań (EVAM),
oraz monitorowania intensywności drgań.
- przyrządy do monitorowania intensywności drgań oparte na zaleceniach normy ISO.Systemy monitorowania ciągłego
- monitorowanie zarówno pojedynczych maszyn jak i kompletnych linii produkcyjnych przy użyciu metody SPM do monitorowania łożysk, metody EVAM do analizy drgań, monitorowania intensywności drgań
oraz pomiaru prędkości obrotowej.Oprogramowanie SPM
- oszacowuje wartości i wyświetla informację o stanie maszyn zarówno z przyrządów jak i z systemów pomiarowych.

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.