• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-392 Gdańsk, Słupska 72
  • Telefon: 58 761 88 15
  • E-mail: pracownia@aquaprojekt.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Stocznie, Offshore Budownictwo morskie Aquaprojekt Sp. z o.o. Pracownia projektowa budownictwa hydrotechnicznego

Oferujemy usługi w zakresie projektowania kompleksowych nowych portowych i stoczniowych obiektów hydrotechnicznych i budowlanych w pełnym zakresie ustalonym obowiązującym Prawem Budowlanym.

Projekty modernizacji, przebudów, remontów, adaptacji obiektów hydrotechnicznych
Proponujemy również wykonywanie usług obejmujących wykonywanie kompleksowych projektów remontów, przebudów i modernizacji obiektów hydrotechnicznych - także w przypadku awarii.

Również w przypadku modernizacji istniejących obiektów oferujemy pełen zakres usług wymaganych do wykonania inwestycji

Inwentaryzacje konstrukcji hydrotechnicznych
Wykonywanie inwentaryzacji konstrukcji hydrotechnicznych zarówno w części nadwodnej jak i podwodnej łącznie z robotami nurkowymi.

Doradztwo techniczne

Oferta

•statkowe stanowiska przeładunkowe i postojowe,
•falochrony różnej konstrukcji,
•nabrzeża, pirsy i pomosty różnej konstrukcji z pełnym wyposażeniem,
•bulwary i mola pasażerskie łącznie z infrastrukturą zaplecza,
•place składowe oraz zasobnie otwarte i zakryte,
•roboty czerpalne i refulacyjne z obudową pól refulacyjnych,
•przejścia kabli i rurociągów pod dnem akwatoriów i cieków wodnych,
•sztuczne zasilanie brzegów morskich,
•morskie składowiska osadów portowych i odpadów przemysłowych,
•umocnienia dna przy nabrzeżach w portach i brzegów morskich,
•grodze i odwodnienia wykopów.


•statkowe stanowiska przeładunkowe i postojowe,
•falochrony różnej konstrukcji,
•nabrzeża, pirsy i pomosty różnej konstrukcji z pełnym wyposażeniem,
•bulwary i mola pasażerskie łącznie z infrastrukturą zaplecza,
•place składowe oraz zasobnie otwarte i zakryte,
•roboty czerpalne i refulacyjne z obudową pól refulacyjnych,
•przejścia kabli i rurociągów pod dnem akwatoriów i cieków wodnych,
•sztuczne zasilanie brzegów morskich,
•morskie składowiska osadów portowych i odpadów przemysłowych,
•umocnienia dna przy nabrzeżach w portach i brzegów morskich,
•grodze i odwodnienia wykopów.

Opis dodatkowy

projekty hydrotechniczne

Dziękujemy za wysłane grafiki.