• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-601 Gdańsk, ul. Sucharskiego 69
  • Telefon: 58 3436448
  • E-mail: info@aquaport.pl

Udostępnij

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne \"AQUA - PORT\" Infrastruktura Techniczna Spółka z o.o. powstało w roku 1991 w Gdańsku w wyniku przekształcenia w samodzielne przedsiębiorstwo byłego Wydziału Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej Morskiego Portu Gdańsk.

Podstawowa działalność przedsiębiorstwa obejmuje przede wszystkim eksploatację, konserwację i remonty sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z ujęciami wód podziemnych, oczyszczalniami biologicznymi i przepompowniami ścieków na terenie Portu Gdańsk.

W następnych latach przedsiębiorstwo nasze rozszerzyło zakres działalności. Poza działalnością podstawową na terenie Portu Gdańsk, oferujemy nasze usługi także poza tym terenem.

Oferta

W oparciu o posiadaną doświadczoną kadrę techniczną i pracowniczą oraz bogaty specjalistyczny park maszynowo - sprzętowy, systematycznie wymieniany na nowszy i bardziej wydajny, oferujemy usługi w zakresie:
•Czyszczenia, udrażniania i remontów sieci kanalizacyjnych (sanitarnych i deszczowych) o średnicach od 150 do 1200 mm;•Czyszczenia urządzeń na kanalizacji deszczowej (separatorów, piaskowników itp.);•Wywozu ścieków bytowych z osadników bezod pływowych;•Usuwania awarii na sieciach wodociągowych;•Realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych•Telewizyjnej inspekcji (monitoringu) kanałów.

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.